اوقات شرعی به افق قره کلیسا
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی قره کلیسا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قره کلیسا

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی خرداد ماه به افق قره کلیسا
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2506:1413:2817:2320:4421:0522:0600:34
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2407:1314:2918:2321:4522:0623:0701:34
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2308:1215:2919:2322:4523:0700:0802:34
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2209:1216:2920:2423:4600:0801:0903:34
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2010:1117:2921:2400:4701:0902:1104:34
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1911:1018:2922:2401:4802:1003:1205:34
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1812:1019:2923:2402:4903:1104:1306:34
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1813:0920:2900:2503:4904:1105:1407:33
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1714:0921:2901:2504:5005:1206:1508:33
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1615:0822:2902:2505:5106:1307:1609:33
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1516:0823:3003:2506:5207:1408:1710:33
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1417:0800:3004:2607:5208:1409:1811:33
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1418:0701:3005:2608:5309:1510:1812:33
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1319:0702:3006:2609:5410:1611:1913:33
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1220:0703:3007:2610:5411:1712:2014:33
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1221:0604:3008:2711:5512:1713:2115:33
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1122:0605:3109:2712:5513:1814:2216:33
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1123:0606:3110:2713:5614:1815:2217:33
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1000:0607:3111:2714:5615:1916:2318:33
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1001:0608:3112:2815:5716:2017:2419:33
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0902:0509:3113:2816:5817:2018:2420:33
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0903:0510:3214:2817:5818:2119:2521:34
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0904:0511:3215:2818:5819:2120:2622:34
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0905:0512:3216:2919:5920:2121:2623:34
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0906:0513:3217:2920:5921:2222:2700:34
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0807:0514:3218:2922:0022:2223:2701:34
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0808:0515:3319:2923:0023:2300:2802:34
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0809:0616:3320:3000:0000:2301:2803:34
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0910:0617:3321:3001:0101:2302:2804:35
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0911:0618:3322:3002:0102:2403:2805:35
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0912:0619:3423:3003:0103:2404:2906:35