اوقات شرعی به افق چینی جان
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی چینی جان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چینی جان

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی خرداد ماه به افق چینی جان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1205:5613:0616:5620:1620:3721:3500:14
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1106:5514:0617:5721:1721:3722:3601:14
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1007:5515:0618:5722:1722:3823:3702:14
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:0908:5416:0619:5723:1823:3900:3803:14
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0809:5317:0620:5700:1900:4001:3904:13
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0710:5318:0621:5701:2001:4102:4005:13
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0611:5219:0622:5802:2002:4203:4106:13
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0612:5220:0623:5803:2103:4204:4207:13
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0513:5121:0600:5804:2204:4305:4308:13
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0414:5122:0701:5805:2205:4406:4309:13
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0315:5123:0702:5906:2306:4407:4410:13
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0316:5000:0703:5907:2407:4508:4511:13
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0217:5001:0704:5908:2408:4609:4612:13
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0118:5002:0705:5909:2509:4610:4713:13
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0119:4903:0706:5910:2610:4711:4814:13
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0020:4904:0808:0011:2611:4812:4815:13
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0021:4905:0809:0012:2712:4813:4916:13
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0022:4906:0810:0013:2713:4914:5017:13
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:5923:4907:0811:0014:2814:4915:5018:14
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:5900:4908:0812:0115:2815:5016:5119:14
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:5901:4809:0913:0116:2916:5017:5220:14
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:5802:4810:0914:0117:2917:5118:5221:14
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5803:4811:0915:0118:3018:5119:5322:14
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5804:4812:0916:0219:3019:5220:5323:14
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5805:4813:0917:0220:3020:5221:5400:14
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5806:4814:1018:0221:3121:5322:5401:14
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5807:4815:1019:0222:3122:5323:5502:15
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5808:4916:1020:0223:3123:5300:5503:15
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5809:4917:1021:0300:3200:5401:5504:15
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5810:4918:1022:0301:3201:5402:5505:15
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5811:4919:1123:0302:3202:5403:5606:15