اوقات شرعی به افق چابکسر
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

اشکال در دريافت اطلاعات اوقات شرعي
مجددا صفحه بارگذاری شود.
تیم توسعه تقویم اذان گو بادصبا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چابکسر

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
اوقات شرعی خرداد ماه به افق چابکسر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1105:5513:0416:5520:1420:3521:3300:13
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1006:5414:0417:5521:1521:3622:3401:13
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:0907:5415:0518:5522:1622:3723:3502:13
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0808:5316:0519:5623:1723:3800:3603:13
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0809:5217:0520:5600:1700:3801:3704:12
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0710:5218:0521:5601:1801:3902:3805:12
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0611:5119:0522:5602:1902:4003:3906:12
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0512:5120:0523:5603:2003:4104:4007:12
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0413:5121:0500:5704:2004:4105:4108:12
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0414:5022:0501:5705:2105:4206:4209:12
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0315:5023:0602:5706:2206:4307:4310:12
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0216:4900:0603:5707:2207:4408:4311:12
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0217:4901:0604:5708:2308:4409:4412:12
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0118:4902:0605:5809:2309:4510:4513:12
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0119:4903:0606:5810:2410:4511:4614:12
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0020:4804:0607:5811:2511:4612:4615:12
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0021:4805:0708:5812:2512:4713:4716:12
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:5922:4806:0709:5913:2613:4714:4817:12
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:5923:4807:0710:5914:2614:4815:4918:13
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5900:4808:0711:5915:2715:4816:4919:13
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5801:4809:0712:5916:2716:4917:5020:13
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5802:4810:0814:0017:2817:4918:5021:13
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5803:4811:0815:0018:2818:5019:5122:13
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5804:4812:0816:0019:2819:5020:5123:13
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5805:4813:0817:0020:2920:5121:5200:13
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5806:4814:0818:0021:2921:5122:5201:13
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5807:4815:0919:0122:3022:5123:5302:14
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5808:4816:0920:0123:3023:5200:5303:14
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5809:4817:0921:0100:3000:5201:5304:14
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5810:4818:0922:0101:3001:5202:5305:14
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5811:4819:0923:0202:3102:5203:5406:14