اوقات شرعی به افق منجیل
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی منجیل

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق منجیل

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی خرداد ماه به افق منجیل
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1706:0013:0916:5920:1820:3921:3700:18
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1607:0014:0917:5921:1921:4022:3801:18
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1507:5915:0919:0022:2022:4123:3902:18
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1508:5816:0920:0023:2123:4100:4003:18
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1409:5817:0921:0000:2100:4201:4104:17
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1310:5718:1022:0001:2201:4302:4105:17
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1211:5719:1023:0002:2302:4403:4206:17
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1112:5620:1000:0103:2303:4404:4307:17
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1013:5621:1001:0104:2404:4505:4408:17
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1014:5622:1002:0105:2505:4606:4509:17
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0915:5523:1003:0106:2506:4707:4610:17
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0816:5500:1004:0107:2607:4708:4711:17
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0817:5501:1105:0208:2708:4809:4812:17
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0718:5402:1106:0209:2709:4910:4813:17
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0719:5403:1107:0210:2810:4911:4914:17
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0620:5404:1108:0211:2811:5012:5015:17
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0621:5405:1109:0212:2912:5013:5116:17
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0522:5306:1110:0313:3013:5114:5117:17
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0523:5307:1211:0314:3014:5215:5218:18
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0500:5308:1212:0315:3115:5216:5319:18
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0401:5309:1213:0316:3116:5317:5320:18
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0402:5310:1214:0417:3217:5318:5421:18
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0403:5311:1215:0418:3218:5419:5422:18
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0404:5312:1316:0419:3219:5420:5523:18
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0405:5313:1317:0420:3320:5421:5500:18
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0406:5314:1318:0521:3321:5522:5601:18
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0407:5315:1319:0522:3322:5523:5602:19
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0408:5316:1320:0523:3423:5500:5603:19
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0409:5317:1421:0500:3400:5601:5704:19
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0410:5418:1422:0501:3401:5602:5705:19
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0411:5419:1423:0602:3502:5603:5706:19