اوقات شرعی به افق لوشان
امروز : سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی لوشان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق لوشان

چهارشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی خرداد ماه به افق لوشان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1706:0013:0916:5920:1820:3821:3600:17
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1606:5914:0917:5921:1821:3922:3701:17
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1507:5915:0918:5922:1922:4023:3802:17
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1408:5816:0919:5923:2023:4100:3903:17
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1409:5817:0920:5900:2100:4201:4004:17
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1310:5718:0921:5901:2101:4202:4105:17
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1211:5719:0923:0002:2202:4303:4206:17
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1112:5620:0900:0003:2303:4404:4307:17
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1013:5621:0901:0004:2304:4505:4308:17
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1014:5522:1002:0005:2405:4506:4409:17
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0915:5523:1003:0106:2506:4607:4510:17
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0816:5500:1004:0107:2507:4708:4611:17
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0817:5401:1005:0108:2608:4709:4712:17
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0718:5402:1006:0109:2709:4810:4813:17
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0719:5403:1007:0110:2710:4911:4814:17
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0620:5404:1108:0211:2811:4912:4915:17
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0621:5305:1109:0212:2812:5013:5016:17
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0522:5306:1110:0213:2913:5014:5017:17
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0523:5307:1111:0214:2914:5115:5118:17
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0500:5308:1112:0215:3015:5116:5219:17
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0501:5309:1213:0316:3016:5217:5220:17
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0402:5310:1214:0317:3117:5218:5321:18
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0403:5311:1215:0318:3118:5319:5322:18
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0404:5312:1216:0319:3219:5320:5423:18
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0405:5313:1217:0420:3220:5421:5400:18
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0406:5314:1318:0421:3221:5422:5501:18
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0407:5315:1319:0422:3322:5423:5502:18
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0408:5316:1320:0423:3323:5500:5503:19
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0409:5317:1321:0500:3300:5501:5604:19
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0410:5318:1422:0501:3401:5502:5605:19
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0411:5419:1423:0502:3402:5503:5606:19