اوقات شرعی به افق رستم آباد گیلان
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی رستم آباد گیلان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق رستم آباد گیلان

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی خرداد ماه به افق رستم آباد گیلان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1605:5913:0916:5920:1820:3921:3700:17
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1506:5914:0917:5921:1921:4022:3801:17
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1407:5815:0918:5922:2022:4123:3902:17
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1308:5816:0920:0023:2023:4100:4003:17
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1209:5717:0921:0000:2100:4201:4104:17
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1210:5718:0922:0001:2201:4302:4205:17
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1111:5619:0923:0002:2302:4403:4306:17
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1012:5620:0900:0003:2303:4504:4407:17
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0913:5521:0901:0104:2404:4505:4508:17
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0814:5522:1002:0105:2505:4606:4509:17
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0815:5423:1003:0106:2506:4707:4610:17
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0716:5400:1004:0107:2607:4708:4711:17
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0617:5401:1005:0208:2708:4809:4812:17
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0618:5302:1006:0209:2709:4910:4913:17
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0519:5303:1007:0210:2810:4911:4914:17
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0520:5304:1108:0211:2911:5012:5015:17
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0421:5305:1109:0212:2912:5113:5116:17
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0422:5306:1110:0313:3013:5114:5217:17
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0423:5207:1111:0314:3014:5215:5218:17
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0300:5208:1112:0315:3115:5216:5319:17
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0301:5209:1213:0316:3116:5317:5320:17
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0302:5210:1214:0417:3217:5318:5421:17
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0303:5211:1215:0418:3218:5419:5522:17
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0304:5212:1216:0419:3219:5420:5523:17
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0205:5213:1217:0420:3320:5421:5600:18
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0206:5214:1318:0421:3321:5522:5601:18
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0207:5215:1319:0522:3322:5523:5602:18
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0208:5216:1320:0523:3423:5500:5703:18
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0209:5317:1321:0500:3400:5601:5704:18
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0310:5318:1322:0501:3401:5602:5705:18
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0311:5319:1423:0602:3502:5603:5806:19