اوقات شرعی به افق جیرنده
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

اشکال در دريافت اطلاعات اوقات شرعي
مجددا صفحه بارگذاری شود.
تیم توسعه تقویم اذان گو بادصبا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جیرنده

اشکال در دريافت اطلاعات اوقات شرعي
مجددا صفحه بارگذاری شود.
تیم توسعه تقویم اذان گو بادصبا
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی خرداد ماه به افق جیرنده
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1605:5913:0816:5820:1720:3721:3500:16
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1506:5814:0817:5821:1721:3822:3601:16
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1407:5715:0818:5822:1822:3923:3702:16
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1308:5716:0819:5823:1923:4000:3803:16
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1209:5617:0820:5800:2000:4101:3904:16
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1110:5618:0821:5901:2001:4102:4005:16
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1011:5519:0822:5902:2102:4203:4106:16
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1012:5520:0823:5903:2203:4304:4207:16
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0913:5421:0800:5904:2304:4405:4308:16
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0814:5422:0901:5905:2305:4406:4409:16
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0715:5423:0903:0006:2406:4507:4410:16
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0716:5300:0904:0007:2507:4608:4511:16
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0617:5301:0905:0008:2508:4609:4612:16
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0618:5302:0906:0009:2609:4710:4713:16
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0519:5203:0907:0010:2610:4811:4814:16
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0520:5204:0908:0111:2711:4812:4815:16
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0421:5205:1009:0112:2712:4913:4916:16
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0422:5206:1010:0113:2813:4914:5017:16
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0423:5207:1011:0114:2914:5015:5018:16
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0300:5208:1012:0215:2915:5016:5119:16
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0301:5209:1013:0216:2916:5117:5220:16
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0302:5210:1114:0217:3017:5118:5221:16
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0303:5211:1115:0218:3018:5219:5322:16
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0204:5212:1116:0219:3119:5220:5323:17
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0205:5213:1117:0320:3120:5321:5300:17
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0206:5214:1218:0321:3121:5322:5401:17
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0207:5215:1219:0322:3222:5323:5402:17
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0208:5216:1220:0323:3223:5400:5503:17
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0309:5217:1221:0400:3200:5401:5504:17
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0310:5218:1222:0401:3301:5402:5505:18
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0311:5219:1323:0402:3302:5403:5506:18