اوقات شرعی به افق جیرنده
امروز : سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

امروز
۱ بهمن ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا19:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:35
اوقات شرعی جیرنده

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جیرنده

چهارشنبه
۲ بهمن ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا19:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:35
پنجشنبه
۳ بهمن ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا19:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
جمعه
۴ بهمن ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا19:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
شنبه
۵ بهمن ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا19:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
یکشنبه
۶ بهمن ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا19:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
دوشنبه
۷ بهمن ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا19:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
اوقات شرعی بهمن ماه به افق جیرنده
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/11/1سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸04:5606:0812:1115:3518:1518:3019:1123:35
1398/11/2چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸04:5606:0812:1115:3518:1518:3119:1123:35
1398/11/3پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸04:5606:0812:1215:3518:1518:3119:1123:36
1398/11/4جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸04:5706:0812:1215:3618:1618:3119:1123:36
1398/11/5شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸04:5706:0912:1215:3618:1618:3119:1223:36
1398/11/6یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸04:5706:0912:1215:3618:1618:3119:1223:37
1398/11/7دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸04:5806:0912:1315:3618:1618:3219:1223:37
1398/11/8سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸04:5806:0912:1315:3618:1618:3219:1223:37
1398/11/9چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۸04:5806:0912:1315:3618:1718:3219:1223:37
1398/11/10پنجشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۸04:5906:1012:1315:3618:1718:3219:1223:38
1398/11/11جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۸04:5906:1012:1315:3618:1718:3219:1223:38
1398/11/12شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸04:5906:1012:1315:3618:1718:3219:1223:38
1398/11/13یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸04:5906:1012:1415:3618:1718:3219:1223:38
1398/11/14دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸05:0006:1012:1415:3618:1718:3319:1223:38
1398/11/15سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸05:0006:1012:1415:3518:1718:3319:1223:39
1398/11/16چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸05:0006:1012:1415:3518:1718:3319:1223:39
1398/11/17پنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸05:0006:1112:1415:3518:1718:3319:1223:39
1398/11/18جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۸05:0106:1112:1415:3518:1818:3319:1223:39
1398/11/19شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸05:0106:1112:1415:3518:1818:3319:1223:39
1398/11/20یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸05:0106:1112:1415:3418:1818:3319:1223:39
1398/11/21دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸05:0106:1112:1415:3418:1818:3319:1223:39
1398/11/22سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸05:0106:1112:1415:3418:1818:3319:1223:39
1398/11/23چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸05:0106:1112:1415:3418:1818:3319:1223:39
1398/11/24پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸05:0106:1112:1415:3318:1818:3319:1223:39
1398/11/25جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸05:0106:1112:1415:3318:1818:3319:1223:39
1398/11/26شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸05:0106:1112:1415:3318:1818:3319:1223:39
1398/11/27یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸05:0206:1112:1415:3218:1718:3219:1123:39
1398/11/28دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸05:0206:1112:1415:3218:1718:3219:1123:39
1398/11/29سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸05:0206:1112:1415:3118:1718:3219:1123:39
1398/11/30چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸05:0206:1012:1415:3118:1718:3219:1123:39