اوقات شرعی به افق شیخ سیلو
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
اوقات شرعی شیخ سیلو

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شیخ سیلو

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی خرداد ماه به افق شیخ سیلو
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2706:1513:3017:2420:4521:0622:0700:36
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2607:1514:3018:2421:4622:0723:0801:36
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2508:1415:3019:2522:4623:0800:0902:35
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2409:1316:3020:2523:4700:0901:1003:35
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2210:1317:3021:2500:4801:1002:1104:35
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2111:1218:3022:2501:4902:1103:1205:35
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2112:1219:3023:2502:5003:1104:1306:35
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2013:1120:3100:2603:5004:1205:1407:35
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1914:1121:3101:2604:5105:1306:1508:35
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1815:1022:3102:2605:5206:1407:1609:35
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1716:1023:3103:2606:5207:1508:1710:35
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1617:0900:3104:2707:5308:1509:1811:35
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1618:0901:3105:2708:5409:1610:1912:35
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1519:0902:3106:2709:5410:1711:2013:35
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1420:0803:3207:2710:5511:1712:2114:35
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1421:0804:3208:2811:5612:1813:2215:35
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1322:0805:3209:2812:5613:1914:2216:35
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1323:0806:3210:2813:5714:1915:2317:35
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1200:0707:3211:2914:5715:2016:2418:35
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1201:0708:3312:2915:5816:2017:2519:35
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1202:0709:3313:2916:5817:2118:2520:35
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1103:0710:3314:2917:5918:2119:2621:35
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1104:0711:3315:2918:5919:2220:2622:35
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1105:0712:3316:3020:0020:2221:2723:35
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1106:0713:3417:3021:0021:2322:2700:35
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1107:0714:3418:3022:0122:2323:2801:36
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1108:0715:3419:3023:0123:2400:2802:36
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1109:0716:3420:3100:0100:2401:2903:36
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1110:0717:3421:3101:0201:2402:2904:36
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1111:0818:3522:3102:0202:2403:2905:36
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1112:0819:3523:3103:0203:2504:2906:36