اوقات شرعی به افق رضوانشهر
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی رضوانشهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق رضوانشهر

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی خرداد ماه به افق رضوانشهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1505:5913:1017:0220:2120:4221:4100:18
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1306:5914:1018:0221:2221:4322:4201:18
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1207:5815:1019:0222:2322:4423:4302:18
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1108:5716:1020:0223:2423:4500:4403:18
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1109:5717:1021:0300:2400:4601:4504:17
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1010:5618:1122:0301:2501:4602:4605:17
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0911:5619:1123:0302:2602:4703:4706:17
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0812:5520:1100:0303:2703:4804:4807:17
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0713:5521:1101:0304:2704:4905:4908:17
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0614:5422:1102:0405:2805:4906:5009:17
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0615:5423:1103:0406:2906:5007:5110:17
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0516:5400:1104:0407:2907:5108:5211:17
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0417:5301:1205:0408:3008:5209:5212:17
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0418:5302:1206:0509:3109:5210:5313:17
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0319:5303:1207:0510:3110:5311:5414:17
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0320:5304:1208:0511:3211:5412:5515:17
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0221:5205:1209:0512:3212:5413:5516:17
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0222:5206:1210:0513:3313:5514:5617:17
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0123:5207:1311:0614:3314:5515:5718:17
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0100:5208:1312:0615:3415:5616:5719:17
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0101:5209:1313:0616:3416:5617:5820:18
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0002:5210:1314:0617:3517:5718:5921:18
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0003:5211:1315:0718:3518:5719:5922:18
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0004:5212:1416:0719:3619:5821:0023:18
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0005:5213:1417:0720:3620:5822:0000:18
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0006:5214:1418:0721:3721:5823:0101:18
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0007:5215:1419:0822:3722:5900:0102:18
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0008:5216:1520:0823:3723:5901:0103:19
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0009:5217:1521:0800:3700:5902:0204:19
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0010:5218:1522:0801:3802:0003:0205:19
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0011:5219:1523:0902:3803:0004:0206:19