اوقات شرعی به افق کوچصفهان
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی کوچصفهان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کوچصفهان

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کوچصفهان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1305:5713:0816:5920:1820:3921:3700:16
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1206:5714:0817:5921:1921:4022:3901:16
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1107:5615:0818:5922:2022:4123:4002:15
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1008:5516:0819:5923:2123:4200:4103:15
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0909:5517:0821:0000:2100:4201:4204:15
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0810:5418:0822:0001:2201:4302:4305:15
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0711:5419:0823:0002:2302:4403:4306:15
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0712:5320:0800:0003:2403:4504:4407:15
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0613:5321:0801:0004:2404:4605:4508:15
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0514:5322:0902:0105:2505:4606:4609:15
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0415:5223:0903:0106:2606:4707:4710:15
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0416:5200:0904:0107:2607:4808:4811:15
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0317:5101:0905:0108:2708:4809:4912:15
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0318:5102:0906:0209:2709:4910:5013:15
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0219:5103:0907:0210:2810:5011:5014:15
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0220:5104:1008:0211:2911:5012:5115:15
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0121:5105:1009:0212:2912:5113:5216:15
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0122:5006:1010:0213:3013:5114:5317:15
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0023:5007:1011:0314:3014:5215:5318:15
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0000:5008:1012:0315:3115:5216:5419:15
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0001:5009:1113:0316:3116:5317:5420:15
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5902:5010:1114:0317:3217:5318:5521:16
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5903:5011:1115:0418:3218:5419:5522:16
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5904:5012:1116:0419:3319:5420:5623:16
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5905:5013:1117:0420:3320:5521:5600:16
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5906:5014:1218:0421:3321:5522:5701:16
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5907:5015:1219:0522:3422:5523:5702:16
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5908:5016:1220:0523:3423:5600:5803:16
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5909:5017:1221:0500:3400:5601:5804:17
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5910:5118:1222:0501:3401:5602:5805:17
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5911:5119:1323:0502:3502:5703:5806:17