اوقات شرعی به افق کوچصفهان
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی کوچصفهان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کوچصفهان

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کوچصفهان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1305:5713:0816:5920:1820:3921:3700:16
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1206:5714:0817:5921:1921:4022:3801:16
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1107:5615:0818:5922:2022:4123:3902:15
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1008:5616:0819:5923:2023:4100:4003:15
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0909:5517:0821:0000:2100:4201:4104:15
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0910:5418:0822:0001:2201:4302:4205:15
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0811:5419:0823:0002:2302:4403:4306:15
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0712:5420:0800:0003:2303:4504:4407:15
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0613:5321:0801:0004:2404:4505:4508:15
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0514:5322:0902:0105:2505:4606:4609:15
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0515:5223:0903:0106:2506:4707:4710:15
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0416:5200:0904:0107:2607:4808:4811:15
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0317:5201:0905:0108:2708:4809:4912:15
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0318:5102:0906:0109:2709:4910:4913:15
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0219:5103:0907:0210:2810:4911:5014:15
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0220:5104:1008:0211:2911:5012:5115:15
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0121:5105:1009:0212:2912:5113:5216:15
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0122:5006:1010:0213:3013:5114:5217:15
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0023:5007:1011:0314:3014:5215:5318:15
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0000:5008:1012:0315:3115:5216:5419:15
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0001:5009:1113:0316:3116:5317:5420:15
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0002:5010:1114:0317:3217:5318:5521:16
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5903:5011:1115:0418:3218:5419:5522:16
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5904:5012:1116:0419:3219:5420:5623:16
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5905:5013:1117:0420:3320:5521:5600:16
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5906:5014:1218:0421:3321:5522:5701:16
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5907:5015:1219:0422:3422:5523:5702:16
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5908:5016:1220:0523:3423:5600:5703:16
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5909:5017:1221:0500:3400:5601:5804:17
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5910:5018:1222:0501:3401:5602:5805:17
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5911:5119:1323:0502:3502:5603:5806:17