اوقات شرعی به افق شیجان
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی شیجان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شیجان

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی خرداد ماه به افق شیجان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1305:5813:0817:0020:1920:4021:3900:16
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1206:5714:0818:0021:2021:4122:4001:16
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1107:5715:0919:0022:2122:4223:4102:16
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1008:5616:0920:0023:2223:4300:4203:16
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0909:5517:0921:0100:2200:4401:4304:16
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0910:5518:0922:0101:2301:4402:4405:16
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0811:5419:0923:0102:2402:4503:4506:16
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0712:5420:0900:0103:2503:4604:4607:16
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0613:5321:0901:0104:2504:4705:4708:16
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0514:5322:0902:0205:2605:4706:4809:16
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0515:5323:1003:0206:2706:4807:4810:16
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0416:5200:1004:0207:2707:4908:4911:16
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0317:5201:1005:0208:2808:4909:5012:16
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0318:5202:1006:0309:2909:5010:5113:16
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0219:5103:1007:0310:2910:5111:5214:16
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0220:5104:1008:0311:3011:5112:5215:16
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0121:5105:1109:0312:3012:5213:5316:16
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0122:5106:1110:0413:3113:5314:5417:16
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0023:5107:1111:0414:3114:5315:5518:16
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0000:5008:1112:0415:3215:5416:5519:16
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0001:5009:1113:0416:3216:5417:5620:16
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:5902:5010:1214:0417:3317:5518:5621:16
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5903:5011:1215:0518:3318:5519:5722:16
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5904:5012:1216:0519:3419:5620:5723:16
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5905:5013:1217:0520:3420:5621:5800:17
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5906:5014:1218:0521:3421:5622:5801:17
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5907:5015:1319:0622:3522:5723:5902:17
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5908:5116:1320:0623:3523:5700:5903:17
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5909:5117:1321:0600:3500:5701:5904:17
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5910:5118:1322:0601:3601:5803:0005:17
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5911:5119:1323:0702:3602:5804:0006:18