اوقات شرعی به افق شیجان
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی شیجان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شیجان

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی خرداد ماه به افق شیجان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1305:5813:0817:0020:1920:4021:3900:16
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1206:5714:0818:0021:2021:4122:4001:16
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1107:5615:0919:0022:2122:4223:4102:16
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1008:5616:0920:0023:2223:4300:4203:16
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0909:5517:0921:0100:2300:4401:4304:16
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0810:5518:0922:0101:2301:4502:4405:16
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0711:5419:0923:0102:2402:4503:4506:16
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0712:5420:0900:0103:2503:4604:4607:16
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0613:5321:0901:0204:2504:4705:4708:16
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0514:5322:0902:0205:2605:4806:4809:16
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0415:5323:1003:0206:2706:4807:4910:16
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0416:5200:1004:0207:2707:4908:4911:16
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0317:5201:1005:0208:2808:5009:5012:16
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0318:5202:1006:0309:2909:5010:5113:16
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0219:5103:1007:0310:2910:5111:5214:16
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0120:5104:1008:0311:3011:5212:5315:16
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0121:5105:1109:0312:3012:5213:5316:16
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0122:5106:1110:0413:3113:5314:5417:16
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0023:5107:1111:0414:3214:5315:5518:16
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0000:5008:1112:0415:3215:5416:5519:16
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0001:5009:1113:0416:3216:5417:5620:16
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5902:5010:1214:0517:3317:5518:5621:16
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5903:5011:1215:0518:3318:5519:5722:16
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5904:5012:1216:0519:3419:5620:5823:16
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5905:5013:1217:0520:3420:5621:5800:17
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5906:5014:1218:0521:3521:5622:5801:17
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5907:5015:1319:0622:3522:5723:5902:17
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5908:5116:1320:0623:3523:5700:5903:17
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5909:5117:1321:0600:3500:5701:5904:17
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5910:5118:1322:0601:3601:5803:0005:17
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5911:5119:1323:0702:3602:5804:0006:18