اوقات شرعی به افق سنگر
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی سنگر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سنگر

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سنگر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1405:5813:0816:5920:1820:3921:3700:16
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1306:5714:0817:5921:1921:4022:3801:16
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1207:5715:0818:5922:2022:4123:3902:16
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1108:5616:0819:5923:2023:4200:4003:16
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1009:5617:0821:0000:2100:4201:4104:16
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0910:5518:0822:0001:2201:4302:4205:16
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0911:5519:0823:0002:2302:4403:4306:16
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0812:5420:0900:0003:2303:4504:4407:16
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0713:5421:0901:0004:2404:4505:4508:16
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0614:5322:0902:0105:2505:4606:4609:15
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0515:5323:0903:0106:2506:4707:4710:15
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0516:5300:0904:0107:2607:4808:4811:15
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0417:5201:0905:0108:2708:4809:4812:15
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0418:5202:1006:0209:2709:4910:4913:15
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0319:5203:1007:0210:2810:4911:5014:16
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0320:5104:1008:0211:2911:5012:5115:16
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0221:5105:1009:0212:2912:5113:5116:16
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0222:5106:1010:0213:3013:5114:5217:16
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0123:5107:1011:0314:3014:5215:5318:16
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0100:5108:1112:0315:3115:5216:5319:16
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0101:5109:1113:0316:3116:5317:5420:16
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0002:5110:1114:0317:3217:5318:5521:16
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0003:5111:1115:0418:3218:5419:5522:16
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0004:5112:1116:0419:3219:5420:5623:16
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0005:5113:1217:0420:3320:5521:5600:16
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0006:5114:1218:0421:3321:5522:5701:17
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0007:5115:1219:0522:3422:5523:5702:17
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0008:5116:1220:0523:3423:5600:5703:17
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0009:5117:1321:0500:3400:5601:5804:17
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0010:5118:1322:0501:3401:5602:5805:17
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0011:5119:1323:0502:3502:5603:5806:17