اوقات شرعی به افق چالدران
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی چالدران

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چالدران

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی خرداد ماه به افق چالدران
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2506:1413:2917:2420:4421:0622:0700:35
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2407:1314:2918:2421:4522:0723:0801:35
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2308:1315:2919:2422:4623:0800:0902:35
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2209:1216:2920:2423:4700:0901:1003:34
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2110:1217:3021:2500:4801:1002:1104:34
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2011:1118:3022:2501:4902:1003:1205:34
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1912:1019:3023:2502:4903:1104:1306:34
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1813:1020:3000:2503:5004:1205:1407:34
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1714:0921:3001:2604:5105:1306:1508:34
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1615:0922:3002:2605:5206:1407:1609:34
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1616:0923:3003:2606:5207:1408:1710:34
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1517:0800:3004:2607:5308:1509:1811:34
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1418:0801:3105:2708:5409:1610:1912:34
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1319:0802:3106:2709:5410:1711:2013:34
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1320:0703:3107:2710:5511:1712:2114:34
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1221:0704:3108:2711:5612:1813:2215:34
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1222:0705:3109:2812:5613:1914:2216:34
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1123:0706:3210:2813:5714:1915:2317:34
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1100:0607:3211:2814:5715:2016:2418:34
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1001:0608:3212:2815:5816:2017:2519:34
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1002:0609:3213:2916:5817:2118:2520:34
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1003:0610:3214:2917:5918:2119:2621:34
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1004:0611:3315:2918:5919:2220:2622:34
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0905:0612:3316:2920:0020:2221:2723:34
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0906:0613:3317:3021:0021:2322:2700:35
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0907:0614:3318:3022:0022:2323:2801:35
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0908:0615:3319:3023:0123:2300:2802:35
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0909:0616:3420:3000:0100:2401:2803:35
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0910:0617:3421:3101:0101:2402:2904:35
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0911:0718:3422:3102:0202:2403:2905:35
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1012:0719:3423:3103:0203:2404:2906:36