اوقات شرعی به افق زیباکنار
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی زیباکنار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق زیباکنار

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی خرداد ماه به افق زیباکنار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1205:5613:0716:5920:1820:3921:3800:15
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1106:5614:0717:5921:1921:4022:3901:15
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1007:5515:0718:5922:2022:4123:4002:15
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0908:5516:0719:5923:2123:4200:4103:15
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0809:5417:0820:5900:2100:4301:4204:15
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0710:5418:0822:0001:2201:4302:4305:15
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0611:5319:0823:0002:2302:4403:4406:15
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0512:5320:0800:0003:2403:4504:4507:14
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0513:5221:0801:0004:2404:4605:4608:14
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0414:5222:0802:0105:2505:4606:4709:14
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0315:5123:0803:0106:2606:4707:4710:14
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0316:5100:0804:0107:2607:4808:4811:14
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0217:5101:0905:0108:2708:4809:4912:14
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0118:5002:0906:0109:2709:4910:5013:14
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0119:5003:0907:0210:2810:5011:5114:14
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0020:5004:0908:0211:2911:5012:5115:14
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0021:5005:0909:0212:2912:5113:5216:15
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:5922:4906:1010:0213:3013:5214:5317:15
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:5923:4907:1011:0314:3014:5215:5318:15
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5900:4908:1012:0315:3115:5316:5419:15
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5801:4909:1013:0316:3116:5317:5520:15
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5802:4910:1014:0317:3217:5418:5521:15
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5803:4911:1115:0418:3218:5419:5622:15
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5804:4912:1116:0419:3319:5420:5623:15
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5805:4913:1117:0420:3320:5521:5700:15
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5806:4914:1118:0421:3321:5522:5701:16
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5807:4915:1119:0422:3422:5623:5802:16
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5808:4916:1220:0523:3423:5600:5803:16
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5809:4917:1221:0500:3400:5601:5804:16
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5810:5018:1222:0501:3401:5602:5805:16
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5811:5019:1223:0502:3502:5703:5906:16