اوقات شرعی به افق بندر انزلی
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی بندر انزلی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بندر انزلی

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بندر انزلی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1405:5813:0917:0020:2020:4121:3900:17
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1306:5814:0918:0021:2121:4222:4001:17
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1207:5715:0919:0122:2122:4223:4102:16
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1108:5616:0920:0123:2223:4300:4203:16
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1009:5617:0921:0100:2300:4401:4304:16
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0910:5518:0922:0101:2401:4502:4405:16
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0811:5519:0923:0202:2402:4603:4506:16
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0712:5420:1000:0203:2503:4604:4607:16
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0613:5421:1001:0204:2604:4705:4708:16
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0614:5322:1002:0205:2605:4806:4809:16
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0515:5323:1003:0206:2706:4907:4910:16
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0416:5300:1004:0307:2807:4908:5011:16
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0317:5201:1005:0308:2808:5009:5112:16
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0318:5202:1006:0309:2909:5110:5213:16
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0219:5203:1107:0310:3010:5111:5214:16
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0220:5104:1108:0411:3011:5212:5315:16
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0121:5105:1109:0412:3112:5313:5416:16
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0122:5106:1110:0413:3113:5314:5517:16
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0123:5107:1111:0414:3214:5415:5518:16
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0000:5108:1212:0515:3215:5416:5619:16
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0001:5109:1213:0516:3316:5517:5620:16
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0002:5110:1214:0517:3317:5518:5721:17
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5903:5111:1215:0518:3418:5619:5822:17
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5904:5112:1216:0519:3419:5620:5823:17
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5905:5113:1317:0620:3520:5721:5800:17
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5906:5114:1318:0621:3521:5722:5901:17
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5907:5115:1319:0622:3522:5723:5902:17
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5908:5116:1320:0623:3623:5801:0003:17
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5909:5117:1321:0700:3600:5802:0004:18
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5910:5118:1422:0701:3601:5803:0005:18
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0011:5119:1423:0702:3602:5804:0106:18