اوقات شرعی به افق بندر انزلی
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی بندر انزلی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بندر انزلی

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بندر انزلی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1305:5813:0917:0020:2020:4121:4000:17
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1206:5714:0918:0121:2121:4222:4101:17
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1107:5715:0919:0122:2222:4323:4202:16
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1008:5616:0920:0123:2223:4300:4303:16
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0909:5617:0921:0100:2300:4401:4404:16
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0910:5518:0922:0101:2401:4502:4505:16
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0811:5519:0923:0202:2502:4603:4606:16
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0712:5420:1000:0203:2503:4704:4707:16
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0613:5421:1001:0204:2604:4705:4708:16
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0514:5322:1002:0205:2705:4806:4809:16
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0515:5323:1003:0206:2706:4907:4910:16
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0416:5300:1004:0307:2807:5008:5011:16
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0317:5201:1005:0308:2908:5009:5112:16
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0318:5202:1006:0309:2909:5110:5213:16
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0219:5203:1107:0310:3010:5111:5314:16
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0220:5104:1108:0411:3011:5212:5315:16
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0121:5105:1109:0412:3112:5313:5416:16
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0122:5106:1110:0413:3213:5314:5517:16
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0023:5107:1111:0414:3214:5415:5518:16
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0000:5108:1212:0515:3315:5416:5619:16
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0001:5109:1213:0516:3316:5517:5720:16
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0002:5110:1214:0517:3317:5518:5721:17
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5903:5111:1215:0518:3418:5619:5822:17
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5904:5112:1216:0619:3419:5620:5823:17
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5905:5113:1317:0620:3520:5721:5900:17
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5906:5114:1318:0621:3521:5722:5901:17
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5907:5115:1319:0622:3522:5723:5902:17
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5908:5116:1320:0623:3623:5801:0003:17
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5909:5117:1321:0700:3600:5802:0004:18
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5910:5118:1422:0701:3601:5803:0005:18
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0011:5119:1423:0702:3602:5804:0106:18