اوقات شرعی به افق چپ دره
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی چپ دره

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چپ دره

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی خرداد ماه به افق چپ دره
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2906:1113:1917:0820:2720:4721:4400:28
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2807:1014:1918:0821:2821:4822:4501:28
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2708:0915:1919:0822:2822:4923:4602:28
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2609:0916:1920:0823:2923:5000:4703:27
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2510:0817:1921:0900:3000:5101:4804:27
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2411:0818:1922:0901:3001:5102:4905:27
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2312:0719:1923:0902:3102:5203:5006:27
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2313:0720:1900:0903:3203:5304:5107:27
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2214:0621:1901:0904:3304:5405:5208:27
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2115:0622:2002:1005:3305:5406:5309:27
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2016:0623:2003:1006:3406:5507:5410:27
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2017:0500:2004:1007:3407:5608:5511:27
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1918:0501:2005:1008:3508:5609:5512:27
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1919:0502:2006:1009:3609:5710:5613:27
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1820:0503:2007:1110:3610:5711:5714:27
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1821:0404:2108:1111:3711:5812:5815:27
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1722:0405:2109:1112:3712:5913:5816:27
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1723:0406:2110:1113:3813:5914:5917:27
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1700:0407:2111:1114:3815:0016:0018:28
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1601:0408:2112:1215:3916:0017:0019:28
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1602:0409:2113:1216:3917:0118:0120:28
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1603:0410:2214:1217:4018:0119:0121:28
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1604:0411:2215:1218:4019:0220:0222:28
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1605:0412:2216:1319:4120:0221:0223:28
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1606:0413:2217:1320:4121:0222:0300:28
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1607:0414:2318:1321:4122:0323:0301:28
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1608:0415:2319:1322:4223:0300:0302:29
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1609:0416:2320:1423:4200:0301:0403:29
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1610:0417:2321:1400:4201:0402:0404:29
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1611:0418:2322:1401:4302:0403:0405:29
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1612:0419:2423:1402:4303:0404:0506:29