اوقات شرعی به افق چپ دره
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی چپ دره

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چپ دره

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی خرداد ماه به افق چپ دره
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2906:1113:1817:0820:2720:4721:4400:28
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2807:1014:1918:0821:2721:4822:4501:28
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2708:1015:1919:0822:2822:4923:4602:28
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2609:0916:1920:0823:2923:5000:4703:27
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2510:0817:1921:0900:3000:5001:4804:27
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2411:0818:1922:0901:3001:5102:4905:27
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2412:0719:1923:0902:3102:5203:5006:27
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2313:0720:1900:0903:3203:5304:5107:27
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2214:0721:1901:0904:3204:5305:5208:27
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2115:0622:1902:1005:3305:5406:5309:27
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2116:0623:2003:1006:3406:5507:5410:27
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2017:0500:2004:1007:3407:5508:5411:27
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1918:0501:2005:1008:3508:5609:5512:27
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1919:0502:2006:1009:3609:5710:5613:27
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1820:0503:2007:1110:3610:5711:5714:27
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1821:0404:2008:1111:3711:5812:5715:27
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1722:0405:2109:1112:3712:5913:5816:27
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1723:0406:2110:1113:3813:5914:5917:27
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1700:0407:2111:1114:3815:0015:5918:28
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1601:0408:2112:1215:3916:0017:0019:28
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1602:0409:2113:1216:3917:0118:0120:28
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1603:0410:2214:1217:4018:0119:0121:28
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1604:0411:2215:1218:4019:0220:0222:28
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1605:0412:2216:1319:4120:0221:0223:28
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1606:0413:2217:1320:4121:0222:0300:28
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1607:0414:2218:1321:4122:0323:0301:28
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1608:0415:2319:1322:4223:0300:0302:29
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1609:0416:2320:1323:4200:0301:0403:29
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1610:0417:2321:1400:4201:0402:0404:29
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1611:0418:2322:1401:4202:0403:0405:29
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1612:0419:2423:1402:4303:0404:0506:29