اوقات شرعی به افق آبکنار
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی آبکنار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آبکنار

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی تیر ماه به افق آبکنار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:0005:5213:1517:0820:3720:5922:0100:19
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:0106:5214:1518:0821:3721:5923:0101:19
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:0107:5315:1519:0822:3822:5900:0202:19
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:0108:5316:1520:0823:3800:0001:0203:19
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:0209:5317:1621:0900:3801:0002:0204:20
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:0210:5418:1622:0901:3802:0003:0205:20
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:0311:5419:1623:0902:3803:0004:0206:20
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:0312:5420:1600:0903:3804:0005:0207:20
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:0413:5521:1601:0904:3805:0006:0108:21
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:0414:5522:1702:1005:3806:0007:0109:21
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:0515:5623:1703:1006:3806:5908:0110:21
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:0516:5600:1704:1007:3807:5909:0111:22
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:0617:5701:1705:1008:3708:5910:0112:22
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:0718:5702:1706:1009:3709:5911:0013:22
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:0819:5803:1707:1010:3710:5912:0014:22
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:0820:5804:1808:1011:3711:5812:5915:23
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:0921:5905:1809:1012:3612:5813:5916:23
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:1022:5906:1810:1113:3613:5814:5817:23
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:1100:0007:1811:1114:3614:5715:5818:23
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:1201:0108:1812:1115:3515:5716:5719:24
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:1302:0109:1813:1116:3516:5717:5720:24
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:1403:0210:1814:1117:3517:5618:5621:24
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:1504:0311:1915:1118:3418:5619:5522:25
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:1605:0312:1916:1119:3419:5520:5523:25
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:1706:0413:1917:1120:3320:5521:5400:25
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:1807:0514:1918:1121:3321:5422:5301:25
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:1908:0515:1919:1122:3222:5323:5202:26
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:2009:0616:1920:1123:3223:5300:5203:26
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:2110:0717:1921:1100:3100:5201:5104:26
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:2311:0818:1922:1101:3001:5102:5005:26
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:2412:0819:1923:1102:3002:5103:4906:27