اوقات شرعی به افق کیاشهر
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی کیاشهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کیاشهر

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کیاشهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1205:5613:0716:5820:1820:3921:3700:15
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1106:5614:0717:5821:1921:4022:3801:15
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1007:5515:0718:5922:1922:4123:3902:15
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0908:5416:0719:5923:2023:4100:4003:14
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0809:5417:0720:5900:2100:4201:4104:14
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0710:5318:0721:5901:2201:4302:4205:14
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0611:5319:0723:0002:2202:4403:4306:14
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0512:5220:0800:0003:2303:4504:4407:14
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0413:5221:0801:0004:2404:4505:4508:14
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0414:5122:0802:0005:2505:4606:4609:14
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0315:5123:0803:0006:2506:4707:4710:14
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0216:5100:0804:0107:2607:4708:4811:14
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0217:5001:0805:0108:2708:4809:4912:14
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0118:5002:0906:0109:2709:4910:5013:14
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0119:5003:0907:0110:2810:4911:5014:14
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0020:5004:0908:0211:2811:5012:5115:14
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0021:4905:0909:0212:2912:5113:5216:14
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:5922:4906:0910:0213:2913:5114:5217:14
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:5923:4907:0911:0214:3014:5215:5318:14
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5800:4908:1012:0215:3015:5216:5419:14
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5801:4909:1013:0316:3116:5317:5420:15
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5802:4910:1014:0317:3117:5318:5521:15
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5803:4911:1015:0318:3218:5419:5522:15
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5804:4912:1016:0319:3219:5420:5623:15
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5805:4913:1117:0420:3320:5421:5600:15
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5706:4914:1118:0421:3321:5522:5701:15
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5707:4915:1119:0422:3322:5523:5702:15
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5808:4916:1120:0423:3423:5500:5803:16
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5809:4917:1221:0500:3400:5601:5804:16
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5810:4918:1222:0501:3401:5602:5805:16
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5811:5019:1223:0502:3402:5603:5806:16