اوقات شرعی به افق کناردریا
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی کناردریا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کناردریا

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کناردریا
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1105:5613:0616:5820:1720:3821:3700:14
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1006:5514:0617:5821:1821:3922:3801:14
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:0907:5415:0618:5822:1922:4023:3902:14
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0808:5416:0719:5823:2023:4100:4003:14
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0709:5317:0720:5800:2000:4201:4104:14
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0610:5318:0721:5901:2101:4202:4205:14
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0611:5219:0722:5902:2202:4303:4306:14
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0512:5220:0723:5903:2303:4404:4407:14
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0413:5121:0700:5904:2304:4505:4508:14
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0314:5122:0702:0005:2405:4506:4509:14
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0315:5123:0703:0006:2506:4607:4610:14
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0216:5000:0804:0007:2507:4708:4711:14
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0117:5001:0805:0008:2608:4709:4812:14
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0118:5002:0806:0009:2709:4810:4913:14
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0019:4903:0807:0110:2710:4911:5014:14
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0020:4904:0808:0111:2811:4912:5015:14
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:5921:4905:0809:0112:2812:5013:5116:14
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:5922:4906:0910:0113:2913:5014:5217:14
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:5823:4907:0911:0214:2914:5115:5218:14
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5800:4808:0912:0215:3015:5216:5319:14
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5801:4809:0913:0216:3016:5217:5420:14
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5802:4810:0914:0217:3117:5318:5421:14
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5703:4811:1015:0318:3118:5319:5522:14
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5704:4812:1016:0319:3219:5320:5523:14
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5705:4813:1017:0320:3220:5421:5600:15
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5706:4814:1018:0321:3221:5422:5601:15
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5707:4815:1119:0422:3322:5523:5602:15
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5708:4916:1120:0423:3323:5500:5703:15
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5709:4917:1121:0400:3300:5501:5704:15
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5710:4918:1122:0401:3301:5502:5705:15
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5811:4919:1123:0402:3402:5603:5806:16