اوقات شرعی به افق کناردریا
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی کناردریا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کناردریا

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کناردریا
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1205:5613:0616:5820:1720:3821:3600:14
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1006:5514:0617:5821:1821:3922:3701:14
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:0907:5515:0618:5822:1922:4023:3902:14
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:0908:5416:0719:5823:1923:4100:4003:14
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0809:5317:0720:5800:2000:4101:4104:14
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0710:5318:0721:5901:2101:4202:4205:14
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0611:5219:0722:5902:2202:4303:4206:14
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0512:5220:0723:5903:2203:4404:4307:14
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0413:5121:0700:5904:2304:4405:4408:14
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0314:5122:0702:0005:2405:4506:4509:14
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0315:5123:0703:0006:2406:4607:4610:14
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0216:5000:0804:0007:2507:4708:4711:14
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0117:5001:0805:0008:2608:4709:4812:14
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0118:5002:0806:0009:2609:4810:4913:14
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0019:4903:0807:0110:2710:4911:4914:14
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0020:4904:0808:0111:2811:4912:5015:14
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:5921:4905:0809:0112:2812:5013:5116:14
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:5922:4906:0910:0113:2913:5014:5217:14
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:5823:4907:0911:0214:2914:5115:5218:14
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:5800:4808:0912:0215:3015:5116:5319:14
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:5801:4809:0913:0216:3016:5217:5420:14
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:5802:4810:0914:0217:3117:5218:5421:14
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5703:4811:1015:0318:3118:5319:5522:14
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5704:4812:1016:0319:3119:5320:5523:14
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5705:4813:1017:0320:3220:5421:5600:15
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5706:4814:1018:0321:3221:5422:5601:15
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5707:4815:1019:0322:3322:5423:5602:15
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5708:4916:1120:0423:3323:5500:5703:15
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5709:4917:1121:0400:3300:5501:5704:15
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5710:4918:1122:0401:3301:5502:5705:15
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5711:4919:1123:0402:3402:5603:5806:16