اوقات شرعی به افق آستانه اشرفیه
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی آستانه اشرفیه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آستانه اشرفیه

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی خرداد ماه به افق آستانه اشرفیه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1305:5713:0716:5820:1820:3821:3700:15
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1106:5614:0717:5821:1821:3922:3801:15
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1107:5515:0718:5822:1922:4023:3902:15
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1008:5516:0719:5923:2023:4100:4003:15
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0909:5417:0720:5900:2100:4201:4104:15
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0810:5418:0721:5901:2101:4302:4205:15
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0711:5319:0822:5902:2202:4303:4306:14
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0612:5320:0823:5903:2303:4404:4407:14
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0513:5221:0801:0004:2304:4505:4508:14
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0514:5222:0802:0005:2405:4606:4509:14
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0415:5223:0803:0006:2506:4607:4610:14
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0316:5100:0804:0007:2507:4708:4711:14
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0317:5101:0805:0108:2608:4809:4812:14
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0218:5102:0906:0109:2709:4810:4913:14
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0119:5003:0907:0110:2710:4911:5014:14
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0120:5004:0908:0111:2811:5012:5015:14
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0121:5005:0909:0112:2812:5013:5116:14
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0022:5006:0910:0213:2913:5114:5217:15
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0023:5007:0911:0214:3014:5115:5218:15
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5900:4908:1012:0215:3015:5216:5319:15
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5901:4909:1013:0216:3116:5217:5420:15
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5902:4910:1014:0317:3117:5318:5421:15
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5903:4911:1015:0318:3118:5319:5522:15
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5904:4912:1016:0319:3219:5420:5523:15
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5905:4913:1117:0320:3220:5421:5600:15
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5806:4914:1118:0421:3321:5422:5601:16
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5807:4915:1119:0422:3322:5523:5602:16
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5908:5016:1120:0423:3323:5500:5703:16
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5909:5017:1221:0400:3300:5501:5704:16
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5910:5018:1222:0401:3401:5602:5705:16
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5911:5019:1223:0502:3402:5603:5806:16