اوقات شرعی به افق لوندویل
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی لوندویل

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق لوندویل

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق لوندویل
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1105:5813:1117:0420:2420:4621:4500:18
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1006:5814:1118:0421:2521:4722:4701:18
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:0907:5715:1119:0522:2622:4823:4802:18
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0808:5616:1120:0523:2723:4800:4903:18
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0709:5617:1221:0500:2800:4901:5004:17
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0610:5518:1222:0501:2801:5002:5105:17
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0511:5519:1223:0602:2902:5103:5206:17
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0512:5420:1200:0603:3003:5204:5307:17
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0413:5421:1201:0604:3104:5205:5408:17
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0314:5322:1202:0605:3105:5306:5509:17
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0215:5323:1203:0706:3206:5407:5610:17
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0116:5200:1204:0707:3307:5508:5611:17
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0117:5201:1305:0708:3308:5509:5712:17
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0018:5202:1306:0709:3409:5610:5813:17
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0019:5203:1307:0710:3510:5711:5914:17
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:5920:5104:1308:0811:3511:5713:0015:17
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:5921:5105:1309:0812:3612:5814:0016:17
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:5822:5106:1410:0813:3613:5815:0117:17
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:5823:5107:1411:0814:3714:5916:0218:17
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5700:5108:1412:0915:3716:0017:0219:17
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5701:5109:1413:0916:3817:0018:0320:17
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5702:5010:1414:0917:3818:0119:0421:18
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5703:5011:1515:0918:3919:0120:0422:18
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5604:5012:1516:1019:3920:0121:0523:18
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5605:5013:1517:1020:4021:0222:0500:18
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5606:5014:1518:1021:4022:0223:0601:18
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5607:5115:1519:1022:4023:0300:0602:18
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5608:5116:1620:1123:4100:0301:0603:18
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5609:5117:1621:1100:4101:0302:0704:19
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5710:5118:1622:1101:4102:0303:0705:19
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5711:5119:1623:1102:4103:0404:0706:19