اوقات شرعی به افق مینودشت
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
اوقات شرعی مینودشت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مینودشت

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
اوقات شرعی خرداد ماه به افق مینودشت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5105:3512:4516:3619:5620:1621:1523:53
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:5006:3513:4517:3620:5621:1722:1600:53
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4907:3414:4518:3721:5722:1823:1701:53
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4808:3315:4519:3722:5823:1900:1802:53
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4709:3316:4620:3723:5900:2001:1903:53
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4610:3217:4621:3700:5901:2102:2004:53
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4611:3218:4622:3702:0002:2103:2105:53
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:4512:3119:4623:3803:0103:2204:2206:53
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4413:3120:4600:3804:0204:2305:2307:53
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4314:3021:4601:3805:0205:2406:2308:53
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4315:3022:4602:3806:0306:2407:2409:53
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4216:3023:4603:3907:0407:2508:2510:53
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:4117:2900:4704:3908:0408:2609:2611:53
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:4118:2901:4705:3909:0509:2610:2712:53
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:4019:2902:4706:3910:0510:2711:2813:53
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:4020:2903:4707:3911:0611:2812:2814:53
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3921:2804:4708:4012:0712:2813:2915:53
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3922:2805:4809:4013:0713:2914:3016:53
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3823:2806:4810:4014:0814:2915:3017:53
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3800:2807:4811:4015:0815:3016:3118:53
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3801:2808:4812:4116:0916:3017:3219:53
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:3702:2809:4813:4117:0917:3118:3220:53
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:3703:2810:4914:4118:1018:3119:3321:53
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:3704:2811:4915:4119:1019:3220:3322:54
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:3705:2812:4916:4220:1020:3221:3423:54
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:3706:2813:4917:4221:1121:3222:3400:54
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:3707:2814:4918:4222:1122:3323:3501:54
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:3708:2815:5019:4223:1123:3300:3502:54
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:3709:2816:5020:4200:1200:3301:3503:54
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:3710:2817:5021:4301:1201:3402:3504:55
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:3711:2818:5022:4302:1202:3403:3605:55