اوقات شرعی به افق گالیکش
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
اوقات شرعی گالیکش

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گالیکش

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
اوقات شرعی خرداد ماه به افق گالیکش
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5105:3512:4516:3619:5520:1621:1523:53
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:5006:3413:4517:3620:5621:1722:1600:53
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4907:3414:4518:3621:5722:1823:1701:53
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4808:3315:4519:3722:5823:1900:1802:53
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4709:3216:4520:3723:5800:2001:1903:53
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4610:3217:4521:3700:5901:2002:2004:53
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4511:3118:4622:3702:0002:2103:2105:53
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:4412:3119:4623:3703:0103:2204:2206:52
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4313:3020:4600:3804:0104:2305:2207:52
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4314:3021:4601:3805:0205:2306:2308:52
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4215:3022:4602:3806:0306:2407:2409:52
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4116:2923:4603:3807:0307:2508:2510:52
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:4117:2900:4604:3908:0408:2609:2611:52
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:4018:2901:4705:3909:0509:2610:2712:52
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:4019:2802:4706:3910:0510:2711:2713:52
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3920:2803:4707:3911:0611:2712:2814:52
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3921:2804:4708:3912:0612:2813:2915:53
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3822:2805:4709:4013:0713:2914:3016:53
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3823:2806:4710:4014:0714:2915:3017:53
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3800:2707:4811:4015:0815:3016:3118:53
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3701:2708:4812:4016:0816:3017:3219:53
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:3702:2709:4813:4117:0917:3118:3220:53
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:3703:2710:4814:4118:0918:3119:3321:53
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:3704:2711:4815:4119:1019:3220:3322:53
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:3705:2712:4916:4120:1020:3221:3423:53
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:3606:2713:4917:4221:1121:3222:3400:53
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:3607:2714:4918:4222:1122:3323:3401:54
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:3608:2815:4919:4223:1123:3300:3502:54
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:3709:2816:5020:4200:1100:3301:3503:54
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:3710:2817:5021:4201:1201:3402:3504:54
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:3711:2818:5022:4302:1202:3403:3605:54