اوقات شرعی به افق بندر آق گنبد
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی بندر آق گنبد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بندر آق گنبد

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بندر آق گنبد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2806:1313:2517:1720:3720:5821:5700:32
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2707:1314:2518:1721:3821:5922:5801:32
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2608:1215:2519:1822:3823:0023:5902:32
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2509:1216:2520:1823:3900:0001:0003:32
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2410:1117:2521:1800:4001:0102:0104:32
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2311:1018:2522:1801:4102:0203:0205:32
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2212:1019:2623:1802:4103:0304:0306:32
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2113:0920:2600:1903:4204:0405:0407:32
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2114:0921:2601:1904:4305:0406:0508:32
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2015:0922:2602:1905:4406:0507:0609:32
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1916:0823:2603:1906:4407:0608:0710:32
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1817:0800:2604:2007:4508:0709:0811:32
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1818:0701:2605:2008:4609:0710:0912:32
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1719:0702:2706:2009:4610:0811:0913:32
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1720:0703:2707:2010:4711:0912:1014:32
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1621:0704:2708:2011:4712:0913:1115:32
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1622:0605:2709:2112:4813:1014:1216:32
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1523:0606:2710:2113:4914:1015:1217:32
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1500:0607:2811:2114:4915:1116:1318:32
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1401:0608:2812:2115:5016:1217:1419:32
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1402:0609:2813:2216:5017:1218:1420:32
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1403:0610:2814:2217:5118:1319:1521:32
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1404:0611:2815:2218:5119:1320:1522:32
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1305:0612:2916:2219:5120:1321:1623:32
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1306:0613:2917:2320:5221:1422:1600:33
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1307:0614:2918:2321:5222:1423:1701:33
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1308:0615:2919:2322:5323:1500:1702:33
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1309:0616:2920:2323:5300:1501:1803:33
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1310:0617:3021:2400:5301:1502:1804:33
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1311:0618:3022:2401:5302:1503:1805:33
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1412:0619:3023:2402:5403:1604:1806:34