اوقات شرعی به افق گنبد کاووس
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:46
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
اوقات شرعی گنبد کاووس

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گنبد کاووس

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
اوقات شرعی خرداد ماه به افق گنبد کاووس
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5205:3612:4616:3719:5720:1821:1623:54
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:5106:3513:4617:3720:5721:1822:1700:54
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:5007:3514:4618:3721:5822:1923:1801:54
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4908:3415:4619:3822:5923:2000:1902:54
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4809:3316:4620:3800:0000:2101:2003:54
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4710:3317:4621:3801:0001:2202:2104:54
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4611:3218:4722:3802:0102:2203:2205:54
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4512:3219:4723:3903:0203:2304:2306:54
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4413:3120:4700:3904:0304:2405:2407:53
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4414:3121:4701:3905:0305:2506:2508:53
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4315:3122:4702:3906:0406:2507:2509:53
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4216:3023:4703:3907:0507:2608:2610:53
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:4217:3000:4704:4008:0508:2709:2711:53
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:4118:3001:4805:4009:0609:2710:2812:53
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:4119:2902:4806:4010:0610:2811:2913:53
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:4020:2903:4807:4011:0711:2912:2914:54
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:4021:2904:4808:4112:0812:2913:3015:54
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3922:2905:4809:4113:0813:3014:3116:54
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3923:2906:4910:4114:0914:3015:3117:54
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3900:2907:4911:4115:0915:3116:3218:54
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3801:2808:4912:4116:1016:3117:3319:54
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3802:2809:4913:4217:1017:3218:3320:54
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3803:2810:4914:4218:1018:3219:3421:54
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3804:2811:5015:4219:1119:3320:3422:54
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3805:2812:5016:4220:1120:3321:3523:54
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3806:2813:5017:4321:1221:3322:3500:55
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3807:2914:5018:4322:1222:3423:3501:55
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3808:2915:5019:4323:1223:3400:3602:55
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3809:2916:5120:4300:1200:3401:3603:55
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3810:2917:5121:4401:1301:3502:3604:55
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3811:2918:5122:4402:1302:3503:3705:56