اوقات شرعی به افق گنبد کاووس
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:46
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
اوقات شرعی گنبد کاووس

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گنبد کاووس

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
اوقات شرعی خرداد ماه به افق گنبد کاووس
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5205:3612:4616:3719:5620:1721:1523:54
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:5106:3513:4617:3720:5721:1822:1700:54
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:5007:3514:4618:3721:5822:1923:1801:54
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4908:3415:4619:3822:5923:2000:1902:54
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4809:3416:4620:3823:5900:2101:2003:54
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4710:3317:4621:3801:0001:2102:2104:54
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4611:3218:4722:3802:0102:2203:2205:54
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:4512:3219:4723:3803:0203:2304:2206:54
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4513:3220:4700:3904:0204:2405:2307:53
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4414:3121:4701:3905:0305:2406:2408:53
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4315:3122:4702:3906:0406:2507:2509:53
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4316:3023:4703:3907:0407:2608:2610:53
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:4217:3000:4704:4008:0508:2609:2711:53
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:4118:3001:4805:4009:0609:2710:2812:53
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:4119:2902:4806:4010:0610:2811:2813:53
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:4020:2903:4807:4011:0711:2812:2914:54
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:4021:2904:4808:4012:0712:2913:3015:54
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3922:2905:4809:4113:0813:3014:3116:54
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3923:2906:4810:4114:0814:3015:3117:54
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3900:2907:4911:4115:0915:3116:3218:54
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3801:2808:4912:4116:0916:3117:3219:54
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:3802:2809:4913:4217:1017:3218:3320:54
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:3803:2810:4914:4218:1018:3219:3421:54
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:3804:2811:5015:4219:1119:3320:3422:54
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:3805:2812:5016:4220:1120:3321:3523:54
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:3806:2813:5017:4321:1121:3322:3500:55
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:3807:2914:5018:4322:1222:3423:3501:55
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:3808:2915:5019:4323:1223:3400:3602:55
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:3809:2916:5120:4300:1200:3401:3603:55
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:3810:2917:5121:4301:1301:3502:3604:55
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:3811:2918:5122:4402:1302:3503:3705:55