اوقات شرعی به افق گرگان
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
اوقات شرعی گرگان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گرگان

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
اوقات شرعی خرداد ماه به افق گرگان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5705:4012:4916:3919:5820:1921:1723:58
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:5606:3913:4917:3920:5921:2022:1800:57
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:5507:3914:4918:4022:0022:2123:1901:57
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:5408:3815:4919:4023:0123:2100:2002:57
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:5309:3716:4920:4000:0100:2201:2103:57
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:5210:3717:4921:4001:0201:2302:2204:57
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:5111:3618:4922:4002:0302:2403:2305:57
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:5012:3619:5023:4103:0303:2504:2406:57
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:5013:3620:5000:4104:0404:2505:2407:57
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4914:3521:5001:4105:0505:2606:2508:57
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4815:3522:5002:4106:0606:2707:2609:57
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4816:3423:5003:4107:0607:2708:2710:57
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:4717:3400:5004:4208:0708:2809:2811:57
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:4618:3401:5105:4209:0709:2910:2912:57
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:4619:3402:5106:4210:0810:2911:2913:57
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:4520:3303:5107:4211:0911:3012:3014:57
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:4521:3304:5108:4312:0912:3113:3115:57
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:4522:3305:5109:4313:1013:3114:3216:57
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:4423:3306:5110:4314:1014:3215:3217:57
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:4400:3307:5211:4315:1115:3216:3318:57
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:4401:3308:5212:4316:1116:3317:3319:57
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:4302:3309:5213:4417:1217:3318:3420:58
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:4303:3310:5214:4418:1218:3419:3521:58
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:4304:3311:5215:4419:1219:3420:3522:58
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:4305:3312:5316:4420:1320:3421:3523:58
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:4306:3313:5317:4521:1321:3522:3600:58
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:4307:3314:5318:4522:1422:3523:3601:58
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:4308:3315:5319:4523:1423:3500:3702:58
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:4309:3316:5420:4500:1400:3601:3703:59
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:4310:3317:5421:4501:1401:3602:3704:59
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:4311:3318:5422:4602:1502:3603:3705:59