اوقات شرعی به افق گرگان
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
اوقات شرعی گرگان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گرگان

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
اوقات شرعی خرداد ماه به افق گرگان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5705:4012:4916:3919:5820:1921:1723:58
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:5606:3913:4917:3920:5921:2022:1800:57
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:5507:3814:4918:4022:0022:2123:1901:57
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:5408:3815:4919:4023:0123:2200:2002:57
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:5309:3716:4920:4000:0100:2201:2103:57
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:5210:3717:4921:4001:0201:2302:2204:57
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:5111:3618:5022:4002:0302:2403:2305:57
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:5012:3619:5023:4103:0403:2504:2406:57
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:5013:3520:5000:4104:0404:2505:2507:57
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4914:3521:5001:4105:0505:2606:2608:57
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4815:3522:5002:4106:0606:2707:2609:57
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4816:3423:5003:4107:0607:2808:2710:57
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:4717:3400:5004:4208:0708:2809:2811:57
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:4618:3401:5105:4209:0809:2910:2912:57
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:4619:3402:5106:4210:0810:3011:3013:57
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:4520:3303:5107:4211:0911:3012:3014:57
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:4521:3304:5108:4312:0912:3113:3115:57
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:4522:3305:5109:4313:1013:3114:3216:57
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:4423:3306:5110:4314:1014:3215:3217:57
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:4400:3307:5211:4315:1115:3216:3318:57
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:4401:3308:5212:4316:1116:3317:3419:57
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:4302:3309:5213:4417:1217:3318:3420:58
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:4303:3310:5214:4418:1218:3419:3521:58
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:4304:3311:5215:4419:1319:3420:3522:58
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:4305:3312:5316:4420:1320:3521:3623:58
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:4306:3313:5317:4521:1321:3522:3600:58
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:4307:3314:5318:4522:1422:3523:3601:58
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:4308:3315:5319:4523:1423:3600:3702:58
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:4309:3316:5420:4500:1400:3601:3703:59
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:4310:3317:5421:4601:1401:3602:3704:59
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:4311:3318:5422:4602:1502:3603:3805:59