اوقات شرعی به افق تقی آباد گلستان
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
اوقات شرعی تقی آباد گلستان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق تقی آباد گلستان

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:56
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:56
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:56
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:56
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:56
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:56
اوقات شرعی خرداد ماه به افق تقی آباد گلستان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5605:3912:4816:3919:5820:1921:1623:57
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:5506:3813:4817:3920:5921:1922:1700:57
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:5407:3814:4818:3921:5922:2023:1801:57
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:5308:3715:4819:3923:0023:2100:1902:56
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:5209:3716:4920:3900:0100:2201:2003:56
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:5110:3617:4921:4001:0201:2302:2104:56
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:5011:3618:4922:4002:0202:2303:2205:56
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4912:3519:4923:4003:0303:2404:2306:56
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4913:3520:4900:4004:0404:2505:2407:56
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4814:3421:4901:4005:0405:2606:2508:56
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4715:3422:4902:4106:0506:2607:2609:56
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4716:3423:4903:4107:0607:2708:2710:56
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:4617:3300:5004:4108:0608:2809:2711:56
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:4518:3301:5005:4109:0709:2810:2812:56
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:4519:3302:5006:4110:0710:2911:2913:56
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:4420:3203:5007:4211:0811:2912:3014:56
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:4421:3204:5008:4212:0912:3013:3015:56
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:4422:3205:5109:4213:0913:3114:3116:56
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:4323:3206:5110:4214:1014:3115:3217:56
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:4300:3207:5111:4315:1015:3216:3218:57
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:4301:3208:5112:4316:1116:3217:3319:57
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:4202:3209:5113:4317:1117:3318:3320:57
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:4203:3210:5214:4318:1118:3319:3421:57
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:4204:3211:5215:4319:1219:3320:3522:57
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:4205:3212:5216:4420:1220:3421:3523:57
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:4206:3213:5217:4421:1321:3422:3500:57
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:4207:3214:5218:4422:1322:3523:3601:57
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:4208:3215:5319:4423:1323:3500:3602:58
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:4209:3216:5320:4500:1400:3501:3603:58
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:4210:3217:5321:4501:1401:3502:3704:58
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:4211:3218:5322:4502:1402:3603:3705:58