اوقات شرعی به افق مراوه تپه
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
اوقات شرعی مراوه تپه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مراوه تپه

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی خرداد ماه به افق مراوه تپه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4505:3112:4316:3519:5520:1621:1523:50
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4406:3013:4317:3520:5621:1722:1600:50
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4307:3014:4318:3621:5722:1823:1801:50
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4208:2915:4319:3622:5723:1900:1902:50
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4109:2916:4320:3623:5800:2001:2003:50
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4010:2817:4321:3600:5901:2002:2104:50
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:3911:2718:4322:3602:0002:2103:2205:50
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3912:2719:4423:3703:0003:2204:2306:50
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3813:2720:4400:3704:0104:2305:2307:49
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3714:2621:4401:3705:0205:2406:2408:49
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3615:2622:4402:3706:0306:2407:2509:49
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3616:2523:4403:3807:0307:2508:2610:49
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3517:2500:4404:3808:0408:2609:2711:49
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3418:2501:4505:3809:0509:2610:2812:49
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3419:2402:4506:3810:0510:2711:2913:49
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3320:2403:4507:3911:0611:2812:2914:49
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3321:2404:4508:3912:0612:2813:3015:50
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3222:2405:4509:3913:0713:2914:3116:50
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3223:2406:4510:3914:0714:2915:3117:50
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3200:2407:4611:4015:0815:3016:3218:50
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3101:2308:4612:4016:0816:3017:3319:50
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3102:2309:4613:4017:0917:3118:3320:50
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3103:2310:4614:4018:0918:3119:3421:50
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3104:2311:4615:4019:1019:3220:3422:50
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3105:2312:4716:4120:1020:3221:3523:50
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3106:2313:4717:4121:1021:3222:3500:50
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3107:2314:4718:4122:1122:3323:3601:51
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3108:2415:4719:4123:1123:3300:3602:51
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3109:2416:4820:4200:1100:3301:3603:51
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3110:2417:4821:4201:1201:3402:3704:51
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3111:2418:4822:4202:1202:3403:3705:51