اوقات شرعی به افق فاضل آباد گلستان
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
اوقات شرعی فاضل آباد گلستان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق فاضل آباد گلستان

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:53
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:53
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:53
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
اوقات شرعی خرداد ماه به افق فاضل آباد گلستان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5505:3812:4816:3819:5720:1821:1623:56
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:5406:3813:4817:3820:5821:1922:1700:56
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:5307:3714:4818:3821:5922:2023:1801:56
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:5208:3715:4819:3922:5923:2000:1902:56
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:5109:3616:4820:3900:0000:2101:2003:56
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:5110:3617:4821:3901:0101:2202:2104:56
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:5011:3518:4822:3902:0202:2303:2205:56
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:4912:3519:4823:3903:0203:2404:2306:56
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4813:3420:4800:4004:0304:2405:2307:56
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4714:3421:4901:4005:0405:2506:2408:56
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4715:3322:4902:4006:0406:2607:2509:56
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4616:3323:4903:4007:0507:2608:2610:56
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:4517:3300:4904:4108:0608:2709:2711:56
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:4518:3201:4905:4109:0609:2810:2812:56
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:4419:3202:4906:4110:0710:2811:2813:56
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:4420:3203:5007:4111:0811:2912:2914:56
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:4321:3204:5008:4112:0812:3013:3015:56
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:4322:3205:5009:4213:0913:3014:3116:56
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:4323:3106:5010:4214:0914:3115:3117:56
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:4200:3107:5011:4215:1015:3116:3218:56
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:4201:3108:5112:4216:1016:3217:3219:56
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:4202:3109:5113:4317:1117:3218:3320:56
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:4203:3110:5114:4318:1118:3319:3421:56
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:4204:3111:5115:4319:1119:3320:3422:56
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:4105:3112:5116:4320:1220:3321:3523:57
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:4106:3113:5217:4321:1221:3422:3500:57
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:4107:3114:5218:4422:1222:3423:3501:57
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:4108:3115:5219:4423:1323:3400:3602:57
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:4109:3216:5220:4400:1300:3501:3603:57
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:4210:3217:5221:4401:1301:3502:3604:57
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:4211:3218:5322:4502:1402:3503:3705:58