اوقات شرعی به افق فاضل آباد گلستان
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:56
اوقات شرعی فاضل آباد گلستان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق فاضل آباد گلستان

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:56
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:56
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:56
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:56
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:56
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:56
اوقات شرعی خرداد ماه به افق فاضل آباد گلستان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5505:3812:4816:3819:5720:1821:1623:56
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:5406:3813:4817:3820:5821:1922:1700:56
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:5307:3714:4818:3821:5922:2023:1801:56
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:5208:3715:4819:3923:0023:2100:1902:56
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:5109:3616:4820:3900:0000:2101:2003:56
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:5010:3517:4821:3901:0101:2202:2104:56
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:5011:3518:4822:3902:0202:2303:2205:56
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4912:3519:4823:3903:0303:2404:2306:56
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4813:3420:4900:4004:0304:2405:2407:56
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4714:3421:4901:4005:0405:2506:2508:56
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4715:3322:4902:4006:0506:2607:2509:56
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4616:3323:4903:4007:0507:2708:2610:56
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:4517:3300:4904:4108:0608:2709:2711:56
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:4518:3201:4905:4109:0609:2810:2812:56
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:4419:3202:4906:4110:0710:2811:2913:56
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:4420:3203:5007:4111:0811:2912:2914:56
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:4321:3204:5008:4112:0812:3013:3015:56
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:4322:3205:5009:4213:0913:3014:3116:56
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:4323:3106:5010:4214:0914:3115:3117:56
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:4200:3107:5011:4215:1015:3116:3218:56
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:4201:3108:5112:4216:1016:3217:3319:56
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:4202:3109:5113:4317:1117:3218:3320:56
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:4203:3110:5114:4318:1118:3319:3421:56
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:4104:3111:5115:4319:1119:3320:3422:56
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:4105:3112:5116:4320:1220:3421:3523:57
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:4106:3113:5217:4421:1221:3422:3500:57
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:4107:3114:5218:4422:1322:3423:3501:57
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:4108:3115:5219:4423:1323:3500:3602:57
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:4209:3216:5220:4400:1300:3501:3603:57
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:4210:3217:5321:4401:1301:3502:3604:58
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:4211:3218:5322:4502:1402:3503:3705:58