اوقات شرعی به افق احمدآباد زنجان
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

اشکال در دريافت اطلاعات اوقات شرعي
مجددا صفحه بارگذاری شود.
تیم توسعه تقویم اذان گو بادصبا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق احمدآباد زنجان

اشکال در دريافت اطلاعات اوقات شرعي
مجددا صفحه بارگذاری شود.
تیم توسعه تقویم اذان گو بادصبا
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی خرداد ماه به افق احمدآباد زنجان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2706:0913:1817:0720:2720:4721:4500:27
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2607:0814:1818:0821:2721:4822:4601:26
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2508:0815:1819:0822:2822:4923:4702:26
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2409:0716:1820:0823:2923:5000:4803:26
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2310:0717:1821:0800:3000:5001:4904:26
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2211:0618:1822:0801:3001:5102:5005:26
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2112:0619:1823:0902:3102:5203:5006:26
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2013:0520:1800:0903:3203:5304:5107:26
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2014:0521:1801:0904:3204:5305:5208:26
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1915:0422:1902:0905:3305:5406:5309:26
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1816:0423:1903:0906:3406:5507:5410:26
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1817:0400:1904:1007:3407:5608:5511:26
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1718:0301:1905:1008:3508:5609:5612:26
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1619:0302:1906:1009:3609:5710:5613:26
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1620:0303:1907:1010:3610:5711:5714:26
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1521:0304:2008:1111:3711:5812:5815:26
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1522:0305:2009:1112:3712:5913:5916:26
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1523:0206:2010:1113:3813:5914:5917:26
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1400:0207:2011:1114:3815:0016:0018:26
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1401:0208:2012:1115:3916:0017:0019:26
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1402:0209:2113:1216:3917:0118:0120:27
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1403:0210:2114:1217:4018:0119:0221:27
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1304:0211:2115:1218:4019:0220:0222:27
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1305:0212:2116:1219:4120:0221:0323:27
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1306:0213:2117:1320:4121:0222:0300:27
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1307:0214:2218:1321:4122:0323:0301:27
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1308:0215:2219:1322:4223:0300:0402:27
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1309:0216:2220:1323:4200:0301:0403:28
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1310:0217:2221:1300:4201:0402:0404:28
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1311:0318:2322:1401:4202:0403:0505:28
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1412:0319:2323:1402:4303:0404:0506:28