اوقات شرعی به افق خان ببین
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
اوقات شرعی خان ببین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خان ببین

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
اوقات شرعی خرداد ماه به افق خان ببین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5405:3712:4716:3719:5620:1721:1523:55
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:5306:3713:4717:3720:5721:1822:1600:55
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:5207:3614:4718:3821:5822:1923:1701:55
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:5108:3515:4719:3822:5923:2000:1802:55
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:5009:3516:4720:3800:0000:2101:1903:55
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4910:3417:4721:3801:0001:2102:2004:55
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4811:3418:4722:3802:0102:2203:2105:55
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:4712:3319:4723:3903:0203:2304:2206:55
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4713:3320:4800:3904:0204:2405:2307:55
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4614:3321:4801:3905:0305:2406:2408:54
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4515:3222:4802:3906:0406:2507:2509:54
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4516:3223:4803:4007:0407:2608:2610:54
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:4417:3100:4804:4008:0508:2609:2611:54
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:4318:3101:4805:4009:0609:2710:2712:55
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:4319:3102:4806:4010:0610:2811:2813:55
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:4220:3103:4907:4011:0711:2812:2914:55
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:4221:3004:4908:4112:0712:2913:2915:55
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:4122:3005:4909:4113:0813:2914:3016:55
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:4123:3006:4910:4114:0814:3015:3117:55
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:4100:3007:4911:4115:0915:3116:3118:55
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:4001:3008:5012:4216:0916:3117:3219:55
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:4002:3009:5013:4217:1017:3218:3320:55
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:4003:3010:5014:4218:1018:3219:3321:55
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:4004:3011:5015:4219:1119:3220:3422:55
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:4005:3012:5016:4320:1120:3321:3423:55
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:4006:3013:5117:4321:1221:3322:3500:56
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:4007:3014:5118:4322:1222:3423:3501:56
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:4008:3015:5119:4323:1223:3400:3502:56
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:4009:3016:5120:4300:1200:3401:3603:56
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:4010:3017:5221:4401:1301:3402:3604:56
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:4011:3118:5222:4402:1302:3503:3605:57