اوقات شرعی به افق آق قلا
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

اشکال در دريافت اطلاعات اوقات شرعي
مجددا صفحه بارگذاری شود.
تیم توسعه تقویم اذان گو بادصبا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آق قلا

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
اوقات شرعی خرداد ماه به افق آق قلا
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5605:3912:4916:3919:5920:2021:1823:57
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:5506:3913:4917:4021:0021:2022:1900:57
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:5407:3814:4918:4022:0022:2123:2001:57
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:5308:3715:4919:4023:0123:2200:2102:57
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:5209:3716:4920:4000:0200:2301:2203:57
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:5110:3617:4921:4001:0301:2402:2304:57
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:5011:3618:4922:4102:0302:2403:2405:57
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4912:3519:5023:4103:0403:2504:2406:57
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4913:3520:5000:4104:0504:2605:2507:57
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4814:3521:5001:4105:0505:2706:2608:57
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4715:3422:5002:4206:0606:2707:2709:57
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4716:3423:5003:4207:0707:2808:2810:57
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:4617:3300:5004:4208:0708:2909:2911:57
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:4518:3301:5005:4209:0809:2910:3012:57
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:4519:3302:5106:4210:0910:3011:3013:57
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:4420:3303:5107:4311:0911:3112:3114:57
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:4421:3304:5108:4312:1012:3113:3215:57
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:4322:3205:5109:4313:1013:3214:3216:57
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:4323:3206:5110:4314:1114:3215:3317:57
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:4300:3207:5211:4415:1115:3316:3418:57
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:4301:3208:5212:4416:1216:3317:3419:57
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:4202:3209:5213:4417:1217:3418:3520:57
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:4203:3210:5214:4418:1318:3419:3521:57
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:4204:3211:5215:4419:1319:3520:3622:57
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:4205:3212:5316:4520:1320:3521:3623:58
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:4206:3213:5317:4521:1421:3522:3700:58
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:4207:3214:5318:4522:1422:3623:3701:58
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:4208:3215:5319:4523:1423:3600:3702:58
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:4209:3216:5320:4600:1500:3601:3803:58
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:4210:3317:5421:4601:1501:3702:3804:59
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:4211:3318:5422:4602:1502:3703:3805:59