اوقات شرعی به افق آق قلا
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
اوقات شرعی آق قلا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آق قلا

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
اوقات شرعی خرداد ماه به افق آق قلا
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5605:3912:4916:3919:5920:1921:1723:57
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:5506:3913:4917:4020:5921:2022:1800:57
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:5407:3814:4918:4022:0022:2123:1901:57
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:5308:3815:4919:4023:0123:2200:2002:57
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:5209:3716:4920:4000:0200:2301:2103:57
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:5110:3617:4921:4001:0201:2302:2204:57
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:5011:3618:4922:4102:0302:2403:2305:57
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:5012:3519:5023:4103:0403:2504:2406:57
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4913:3520:5000:4104:0504:2605:2507:57
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4814:3521:5001:4105:0505:2606:2608:57
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4715:3422:5002:4106:0606:2707:2709:57
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4716:3423:5003:4207:0707:2808:2810:57
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:4617:3400:5004:4208:0708:2909:2911:57
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:4518:3301:5005:4209:0809:2910:2912:57
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:4519:3302:5106:4210:0810:3011:3013:57
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:4420:3303:5107:4311:0911:3012:3114:57
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:4421:3304:5108:4312:1012:3113:3215:57
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:4422:3205:5109:4313:1013:3214:3216:57
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:4323:3206:5110:4314:1114:3215:3317:57
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:4300:3207:5211:4315:1115:3316:3418:57
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:4301:3208:5212:4416:1216:3317:3419:57
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:4202:3209:5213:4417:1217:3418:3520:57
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:4203:3210:5214:4418:1218:3419:3521:57
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:4204:3211:5215:4419:1319:3520:3622:57
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:4205:3212:5316:4520:1320:3521:3623:58
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:4206:3213:5317:4521:1421:3522:3700:58
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:4207:3214:5318:4522:1422:3623:3701:58
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:4208:3215:5319:4523:1423:3600:3702:58
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:4209:3216:5320:4600:1500:3601:3803:58
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:4210:3317:5421:4601:1501:3702:3804:58
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:4211:3318:5422:4602:1502:3703:3805:59