اوقات شرعی به افق آزادشهر
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
اوقات شرعی آزادشهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آزادشهر

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:51
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:51
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:51
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:56
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:51
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:56
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:51
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:56
اوقات شرعی خرداد ماه به افق آزادشهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5305:3612:4616:3719:5620:1721:1523:54
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:5206:3613:4617:3720:5721:1822:1600:54
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:5107:3514:4618:3721:5722:1823:1701:54
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:5008:3415:4619:3722:5823:1900:1802:54
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4909:3416:4620:3723:5900:2001:1903:54
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4810:3317:4621:3801:0001:2102:2004:54
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4711:3318:4722:3802:0002:2203:2105:54
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:4612:3219:4723:3803:0103:2204:2206:54
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4513:3220:4700:3804:0204:2305:2307:54
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4514:3221:4701:3905:0305:2406:2308:54
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4415:3122:4702:3906:0306:2507:2409:54
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4316:3123:4703:3907:0407:2508:2510:54
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:4317:3000:4704:3908:0408:2609:2611:54
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:4218:3001:4805:3909:0509:2710:2712:54
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:4219:3002:4806:4010:0610:2711:2813:54
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:4120:3003:4807:4011:0611:2812:2814:54
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:4121:2904:4808:4012:0712:2813:2915:54
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:4022:2905:4809:4013:0713:2914:3016:54
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:4023:2906:4810:4114:0814:3015:3017:54
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:4000:2907:4911:4115:0815:3016:3118:54
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3901:2908:4912:4116:0916:3117:3219:54
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:3902:2909:4913:4117:0917:3118:3220:54
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:3903:2910:4914:4118:1018:3119:3321:54
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:3904:2911:4915:4219:1019:3220:3322:54
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:3905:2912:5016:4220:1120:3221:3423:55
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:3906:2913:5017:4221:1121:3322:3400:55
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:3907:2914:5018:4222:1122:3323:3401:55
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:3908:2915:5019:4323:1223:3300:3502:55
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:3909:2916:5120:4300:1200:3401:3503:55
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:3910:2917:5121:4301:1201:3402:3504:55
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:3911:3018:5122:4302:1202:3403:3605:56