اوقات شرعی به افق آزادشهر
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:46
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
اوقات شرعی آزادشهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آزادشهر

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:46
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
اوقات شرعی خرداد ماه به افق آزادشهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5205:3612:4616:3719:5620:1721:1523:54
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:5106:3613:4617:3720:5721:1822:1600:54
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:5007:3514:4618:3721:5822:1923:1701:54
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:5008:3415:4619:3722:5823:1900:1802:54
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4909:3416:4620:3823:5900:2001:1903:54
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4810:3317:4621:3801:0001:2102:2004:54
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4711:3318:4722:3802:0102:2203:2105:54
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4612:3219:4723:3803:0103:2304:2206:54
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4513:3220:4700:3804:0204:2305:2307:54
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4514:3121:4701:3905:0305:2406:2408:54
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4415:3122:4702:3906:0306:2507:2509:54
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4316:3123:4703:3907:0407:2508:2510:54
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:4317:3000:4704:3908:0508:2609:2611:54
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:4218:3001:4805:3909:0509:2710:2712:54
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:4219:3002:4806:4010:0610:2711:2813:54
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:4120:3003:4807:4011:0611:2812:2914:54
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:4121:2904:4808:4012:0712:2913:2915:54
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:4022:2905:4809:4013:0813:2914:3016:54
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:4023:2906:4910:4114:0814:3015:3117:54
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:4000:2907:4911:4115:0915:3016:3118:54
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3901:2908:4912:4116:0916:3117:3219:54
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3902:2909:4913:4117:0917:3118:3220:54
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3903:2910:4914:4218:1018:3219:3321:54
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3904:2911:5015:4219:1019:3220:3322:55
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3905:2912:5016:4220:1120:3221:3423:55
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3906:2913:5017:4221:1121:3322:3400:55
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3907:2914:5018:4222:1122:3323:3501:55
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3908:2915:5019:4323:1223:3300:3502:55
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3909:2916:5120:4300:1200:3401:3503:55
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3910:2917:5121:4301:1201:3402:3504:56
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3911:3018:5122:4302:1202:3403:3605:56