اوقات شرعی به افق باشت
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی باشت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق باشت

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی تیر ماه به افق باشت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2906:0413:0716:4420:1120:3021:2300:20
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2907:0414:0817:4421:1121:3022:2401:20
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2908:0515:0818:4422:1122:3023:2402:20
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3009:0516:0819:4423:1123:3000:2403:20
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3010:0517:0820:4400:1100:3101:2404:21
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3011:0518:0821:4501:1101:3102:2405:21
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3112:0619:0922:4502:1102:3103:2406:21
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3113:0620:0923:4503:1103:3104:2407:21
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3214:0721:0900:4504:1104:3105:2408:21
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3215:0722:0901:4605:1105:3106:2409:22
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3316:0723:0902:4606:1106:3107:2410:22
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3317:0800:1003:4607:1107:3108:2411:22
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3418:0801:1004:4608:1108:3109:2312:22
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3419:0902:1005:4609:1109:3010:2313:23
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3520:0903:1006:4710:1110:3011:2314:23
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3521:0904:1007:4711:1111:3012:2315:23
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3622:1005:1008:4712:1112:3013:2316:23
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3723:1006:1109:4713:1113:3014:2217:24
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3700:1107:1110:4714:1014:2915:2218:24
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3801:1108:1111:4815:1015:2916:2219:24
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3902:1209:1112:4816:1016:2917:2120:24
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3903:1210:1113:4817:0917:2918:2121:24
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4004:1311:1114:4818:0918:2819:2022:25
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4105:1412:1115:4819:0919:2820:2023:25
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4206:1413:1116:4820:0820:2721:1900:25
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4207:1514:1117:4921:0821:2722:1901:25
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4308:1515:1218:4922:0822:2723:1802:25
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4409:1616:1219:4923:0723:2600:1803:26
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4510:1617:1220:4900:0700:2601:1704:26
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4611:1718:1221:4901:0601:2502:1605:26
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4612:1819:1222:4902:0602:2503:1606:26