اوقات شرعی به افق باشت
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی باشت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق باشت

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی خرداد ماه به افق باشت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3706:0813:0216:3919:5720:1621:0700:17
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3607:0714:0217:3920:5721:1622:0701:17
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3508:0715:0218:3921:5822:1723:0802:17
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3409:0616:0219:3922:5923:1700:0903:16
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3410:0617:0220:3923:5900:1801:1004:16
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3311:0518:0221:4001:0001:1902:1005:16
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3312:0519:0322:4002:0002:1903:1106:16
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3213:0520:0323:4003:0103:2004:1207:16
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3214:0521:0300:4004:0104:2105:1308:17
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3115:0422:0301:4005:0205:2106:1309:17
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3116:0423:0302:4006:0206:2207:1410:17
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3017:0400:0303:4007:0307:2208:1511:17
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3018:0401:0304:4008:0408:2309:1512:17
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3019:0302:0405:4009:0409:2310:1613:17
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2920:0303:0406:4010:0510:2411:1714:17
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2921:0304:0407:4111:0511:2412:1715:17
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2922:0305:0408:4112:0512:2513:1816:17
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2823:0306:0409:4113:0613:2514:1817:17
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2800:0307:0510:4114:0614:2615:1918:17
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2801:0308:0511:4115:0715:2616:1919:17
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2802:0309:0512:4116:0716:2717:2020:18
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2803:0310:0513:4217:0817:2718:2021:18
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2804:0311:0514:4218:0818:2719:2122:18
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2805:0312:0615:4219:0819:2820:2123:18
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2806:0313:0616:4220:0920:2821:2100:18
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2807:0314:0617:4221:0921:2822:2201:18
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2808:0315:0618:4322:0922:2923:2202:19
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2809:0316:0619:4323:1023:2900:2203:19
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2810:0317:0720:4300:1000:2901:2304:19
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2811:0418:0721:4301:1001:3002:2305:19
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2912:0419:0722:4302:1002:3003:2306:19