اوقات شرعی به افق باشت
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی باشت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق باشت

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق باشت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3706:0813:0216:3919:5720:1521:0600:17
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3607:0714:0217:3920:5721:1622:0701:17
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3508:0715:0218:3921:5822:1723:0802:17
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3509:0616:0219:3922:5823:1700:0903:16
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3410:0617:0220:3923:5900:1801:1004:16
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3311:0618:0221:3901:0001:1902:1005:16
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3312:0519:0322:4002:0002:1903:1106:16
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3213:0520:0323:4003:0103:2004:1207:16
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3214:0521:0300:4004:0104:2005:1208:17
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3115:0422:0301:4005:0205:2106:1309:17
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3116:0423:0302:4006:0206:2207:1410:17
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3017:0400:0303:4007:0307:2208:1411:17
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3018:0401:0304:4008:0308:2309:1512:17
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3019:0302:0405:4009:0409:2310:1613:17
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2920:0303:0406:4010:0410:2411:1614:17
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2921:0304:0407:4111:0511:2412:1715:17
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2922:0305:0408:4112:0512:2513:1816:17
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2923:0306:0409:4113:0613:2514:1817:17
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2800:0307:0510:4114:0614:2615:1918:17
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2801:0308:0511:4115:0715:2616:1919:17
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2802:0309:0512:4116:0716:2717:2020:18
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2803:0310:0513:4217:0817:2718:2021:18
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2804:0311:0514:4218:0818:2719:2122:18
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2805:0312:0615:4219:0819:2820:2123:18
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2806:0313:0616:4220:0920:2821:2100:18
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2807:0314:0617:4221:0921:2822:2201:18
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2808:0315:0618:4222:0922:2923:2202:19
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2809:0316:0619:4323:1023:2900:2203:19
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2810:0317:0720:4300:1000:2901:2304:19
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2811:0418:0721:4301:1001:3002:2305:19
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2812:0419:0722:4302:1002:3003:2306:19