اوقات شرعی به افق لیکک
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی لیکک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق لیکک

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی خرداد ماه به افق لیکک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3906:1113:0616:4520:0220:2121:1300:21
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3807:1014:0617:4521:0321:2222:1401:20
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3708:1015:0618:4522:0322:2223:1402:20
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3709:0916:0719:4523:0423:2300:1503:20
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3610:0917:0720:4500:0500:2401:1604:20
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3511:0918:0721:4501:0501:2402:1705:20
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3512:0819:0722:4502:0602:2503:1706:20
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3413:0820:0723:4503:0603:2604:1807:20
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3414:0821:0700:4504:0704:2605:1908:20
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3315:0722:0701:4505:0805:2706:2009:20
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3316:0723:0702:4606:0806:2707:2010:20
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3217:0700:0803:4607:0907:2808:2111:21
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3218:0701:0804:4608:0908:2909:2212:21
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3219:0602:0805:4609:1009:2910:2213:21
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3120:0603:0806:4610:1010:3011:2314:21
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3121:0604:0807:4611:1111:3012:2315:21
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3122:0605:0808:4612:1112:3113:2416:21
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3123:0606:0909:4713:1213:3114:2517:21
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3000:0607:0910:4714:1214:3215:2518:21
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3001:0608:0911:4715:1215:3216:2619:21
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3002:0609:0912:4716:1316:3217:2620:21
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3003:0610:0913:4717:1317:3318:2721:22
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3004:0611:1014:4718:1418:3319:2722:22
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3005:0612:1015:4819:1419:3420:2723:22
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3006:0613:1016:4820:1420:3421:2800:22
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3007:0614:1017:4821:1521:3422:2801:22
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3008:0615:1118:4822:1522:3523:2802:22
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3009:0616:1119:4823:1523:3500:2903:23
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3010:0617:1120:4900:1600:3501:2904:23
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3011:0718:1121:4901:1601:3502:2905:23
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3012:0719:1122:4902:1602:3603:3006:23