اوقات شرعی به افق لیکک
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی لیکک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق لیکک

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی خرداد ماه به افق لیکک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3906:1113:0616:4520:0220:2121:1300:21
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3807:1014:0617:4521:0321:2222:1301:20
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3808:1015:0618:4522:0322:2223:1402:20
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3709:0916:0719:4523:0423:2300:1503:20
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3610:0917:0720:4500:0400:2401:1604:20
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3611:0918:0721:4501:0501:2402:1605:20
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3512:0819:0722:4502:0602:2503:1706:20
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3413:0820:0723:4503:0603:2504:1807:20
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3414:0821:0700:4504:0704:2605:1908:20
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3315:0722:0701:4505:0705:2706:1909:20
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3316:0723:0702:4606:0806:2707:2010:20
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3317:0700:0803:4607:0807:2808:2111:21
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3218:0701:0804:4608:0908:2809:2112:21
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3219:0602:0805:4609:1009:2910:2213:21
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3120:0603:0806:4610:1010:2911:2314:21
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3121:0604:0807:4611:1111:3012:2315:21
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3122:0605:0808:4612:1112:3013:2416:21
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3123:0606:0909:4713:1113:3114:2417:21
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3000:0607:0910:4714:1214:3115:2518:21
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3001:0608:0911:4715:1215:3216:2519:21
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3002:0609:0912:4716:1316:3217:2620:21
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3003:0610:0913:4717:1317:3318:2621:22
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3004:0611:1014:4718:1418:3319:2722:22
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3005:0612:1015:4819:1419:3420:2723:22
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3006:0613:1016:4820:1420:3421:2800:22
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3007:0614:1017:4821:1521:3422:2801:22
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3008:0615:1018:4822:1522:3523:2802:22
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3009:0616:1119:4823:1523:3500:2903:23
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3010:0617:1120:4900:1500:3501:2904:23
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3011:0718:1121:4901:1601:3502:2905:23
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3012:0719:1122:4902:1602:3603:2906:23