اوقات شرعی به افق جلدیان
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی جلدیان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جلدیان

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی خرداد ماه به افق جلدیان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3406:1713:2617:1620:3520:5621:5400:35
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3307:1614:2618:1621:3621:5722:5501:34
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3208:1615:2619:1722:3722:5823:5602:34
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3109:1516:2620:1723:3823:5900:5703:34
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3010:1417:2621:1700:3800:5901:5804:34
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2911:1418:2622:1701:3902:0002:5905:34
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2812:1319:2623:1702:4003:0104:0006:34
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2713:1320:2700:1803:4104:0205:0107:34
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2714:1321:2701:1804:4105:0206:0208:34
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2615:1222:2702:1805:4206:0307:0209:34
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2516:1223:2703:1806:4307:0408:0310:34
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2517:1100:2704:1807:4308:0409:0411:34
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2418:1101:2705:1908:4409:0510:0512:34
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2319:1102:2806:1909:4410:0611:0613:34
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2320:1103:2807:1910:4511:0612:0614:34
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2221:1004:2808:1911:4612:0713:0715:34
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2222:1005:2809:2012:4613:0814:0816:34
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2223:1006:2810:2013:4714:0815:0917:34
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2100:1007:2811:2014:4715:0916:0918:34
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2101:1008:2912:2015:4816:0917:1019:34
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2102:1009:2913:2016:4817:1018:1020:34
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2003:1010:2914:2117:4918:1019:1121:35
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2004:0911:2915:2118:4919:1120:1222:35
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2005:0912:2916:2119:4920:1121:1223:35
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2006:1013:3017:2120:5021:1222:1300:35
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2007:1014:3018:2221:5022:1223:1301:35
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2008:1015:3019:2222:5123:1200:1302:35
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2009:1016:3020:2223:5100:1301:1403:35
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2010:1017:3121:2200:5101:1302:1404:36
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2011:1018:3122:2301:5102:1303:1405:36
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2012:1019:3123:2302:5203:1304:1506:36