اوقات شرعی به افق لنده
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی لنده

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق لنده

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی خرداد ماه به افق لنده
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3706:0913:0516:4420:0120:2021:1200:19
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3607:0914:0517:4421:0221:2122:1201:19
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3608:0815:0518:4422:0222:2123:1302:19
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3509:0816:0519:4423:0323:2200:1403:19
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3410:0717:0520:4400:0300:2301:1504:19
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3411:0718:0521:4401:0401:2302:1605:19
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3312:0719:0622:4402:0502:2403:1606:19
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3313:0620:0623:4403:0503:2404:1707:19
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3214:0621:0600:4404:0604:2505:1808:19
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3215:0622:0601:4405:0605:2606:1809:19
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3116:0523:0602:4406:0706:2607:1910:19
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3117:0500:0603:4507:0707:2708:2011:19
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3018:0501:0604:4508:0808:2709:2012:19
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3019:0502:0705:4509:0809:2810:2113:19
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3020:0503:0706:4510:0910:2811:2214:19
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2921:0504:0707:4511:0911:2912:2215:19
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2922:0405:0708:4512:1012:2913:2316:20
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2923:0406:0709:4513:1013:3014:2317:20
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2900:0407:0810:4614:1114:3015:2418:20
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2801:0408:0811:4615:1115:3116:2519:20
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2802:0409:0812:4616:1216:3117:2520:20
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2803:0410:0813:4617:1217:3218:2521:20
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2804:0411:0814:4618:1218:3219:2622:20
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2805:0412:0915:4619:1319:3220:2623:20
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2806:0413:0916:4720:1320:3321:2700:21
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2807:0414:0917:4721:1421:3322:2701:21
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2808:0515:0918:4722:1422:3323:2702:21
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2809:0516:0919:4723:1423:3400:2803:21
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2810:0517:1020:4700:1400:3401:2804:21
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2911:0518:1021:4801:1501:3402:2805:22
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2912:0519:1022:4802:1502:3503:2806:22