اوقات شرعی به افق سوق
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی سوق

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سوق

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سوق
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3806:0913:0516:4320:0120:2021:1100:19
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3707:0914:0517:4321:0121:2022:1201:19
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3608:0815:0518:4322:0222:2123:1302:19
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3509:0816:0519:4323:0223:2200:1403:19
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3510:0817:0520:4300:0300:2201:1404:19
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3411:0718:0521:4301:0401:2302:1505:19
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3412:0719:0522:4402:0402:2303:1606:19
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3313:0620:0623:4403:0503:2404:1707:19
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3314:0621:0600:4404:0504:2505:1708:19
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3215:0622:0601:4405:0605:2506:1809:19
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3216:0623:0602:4406:0706:2607:1910:19
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3117:0500:0603:4407:0707:2608:1911:19
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3118:0501:0604:4408:0808:2709:2012:19
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3019:0502:0605:4409:0809:2710:2113:19
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3020:0503:0706:4510:0910:2811:2114:19
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3021:0504:0707:4511:0911:2912:2215:19
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2922:0505:0708:4512:1012:2913:2216:20
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2923:0506:0709:4513:1013:3014:2317:20
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2900:0407:0710:4514:1014:3015:2318:20
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2901:0408:0811:4515:1115:3016:2419:20
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2902:0409:0812:4516:1116:3117:2420:20
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2903:0410:0813:4617:1217:3118:2521:20
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2904:0411:0814:4618:1218:3219:2522:20
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2905:0412:0815:4619:1219:3220:2623:20
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2906:0513:0916:4620:1320:3221:2600:21
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2907:0514:0917:4621:1321:3322:2701:21
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2908:0515:0918:4722:1322:3323:2702:21
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2909:0516:0919:4723:1423:3300:2703:21
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2910:0517:0920:4700:1400:3401:2704:21
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2911:0518:1021:4701:1401:3402:2805:22
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2912:0519:1022:4702:1402:3403:2806:22