اوقات شرعی به افق سوق
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی سوق

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سوق

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سوق
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3806:0913:0516:4320:0020:1921:1100:19
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3707:0914:0517:4321:0121:2022:1201:19
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3608:0915:0518:4322:0222:2123:1302:19
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3609:0816:0519:4323:0223:2100:1303:19
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3510:0817:0520:4300:0300:2201:1404:19
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3411:0718:0521:4301:0401:2302:1505:19
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3412:0719:0522:4402:0402:2303:1606:19
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3313:0720:0623:4403:0503:2404:1607:19
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3314:0621:0600:4404:0504:2505:1708:19
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3215:0622:0601:4405:0605:2506:1809:19
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3216:0623:0602:4406:0606:2607:1810:19
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3117:0500:0603:4407:0707:2608:1911:19
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3118:0501:0604:4408:0708:2709:2012:19
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3019:0502:0605:4409:0809:2710:2013:19
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3020:0503:0706:4410:0810:2811:2114:19
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3021:0504:0707:4511:0911:2812:2215:19
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3022:0505:0708:4512:0912:2913:2216:19
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2923:0506:0709:4513:1013:2914:2317:20
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2900:0407:0710:4514:1014:3015:2318:20
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2901:0408:0811:4515:1115:3016:2419:20
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2902:0409:0812:4516:1116:3117:2420:20
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2903:0410:0813:4617:1217:3118:2521:20
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2904:0411:0814:4618:1218:3219:2522:20
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2905:0412:0815:4619:1219:3220:2623:20
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2906:0513:0916:4620:1320:3221:2600:21
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2907:0514:0917:4621:1321:3322:2601:21
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2908:0515:0918:4722:1322:3323:2702:21
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2909:0516:0919:4723:1423:3300:2703:21
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2910:0517:0920:4700:1400:3401:2704:21
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2911:0518:1021:4701:1401:3402:2805:22
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2912:0519:1022:4702:1402:3403:2806:22