اوقات شرعی به افق سرفاریاب
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی سرفاریاب

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سرفاریاب

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سرفاریاب
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3606:0813:0316:4119:5920:1821:0900:18
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3607:0814:0317:4220:5921:1822:1001:18
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3508:0715:0318:4222:0022:1923:1102:17
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3409:0716:0419:4223:0123:2000:1203:17
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3410:0617:0420:4200:0100:2001:1204:17
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3311:0618:0421:4201:0201:2102:1305:17
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3212:0519:0422:4202:0202:2203:1406:17
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3213:0520:0423:4203:0303:2204:1507:17
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3114:0521:0400:4204:0404:2305:1508:17
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3115:0522:0401:4205:0405:2306:1609:17
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3016:0423:0402:4206:0506:2407:1710:18
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3017:0400:0503:4207:0507:2508:1711:18
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3018:0401:0504:4308:0608:2509:1812:18
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2919:0402:0505:4309:0609:2610:1913:18
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2920:0303:0506:4310:0710:2611:1914:18
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2821:0304:0507:4311:0711:2712:2015:18
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2822:0305:0508:4312:0812:2713:2016:18
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2823:0306:0609:4313:0813:2814:2117:18
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2800:0307:0610:4314:0914:2815:2218:18
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2801:0308:0611:4415:0915:2916:2219:18
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2702:0309:0612:4416:0916:2917:2320:18
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2703:0310:0613:4417:1017:2918:2321:19
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2704:0311:0714:4418:1018:3019:2322:19
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2705:0312:0715:4419:1119:3020:2423:19
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2706:0313:0716:4420:1120:3121:2400:19
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2707:0314:0717:4521:1121:3122:2501:19
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2708:0315:0718:4522:1222:3123:2502:19
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2709:0316:0819:4523:1223:3200:2503:20
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2710:0417:0820:4500:1200:3201:2604:20
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2811:0418:0821:4601:1201:3202:2605:20
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2812:0419:0822:4602:1302:3203:2606:20