اوقات شرعی به افق سادات
امروز : پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی سادات

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سادات

جمعه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی تیر ماه به افق سادات
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2706:0313:0816:4520:1220:3221:2500:20
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2807:0414:0817:4521:1221:3222:2601:20
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2808:0415:0818:4622:1222:3223:2602:20
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2809:0416:0819:4623:1323:3200:2603:20
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2810:0517:0920:4600:1300:3201:2604:21
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2911:0518:0921:4601:1301:3202:2605:21
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2912:0519:0922:4602:1302:3203:2606:21
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3013:0520:0923:4703:1303:3204:2607:21
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3014:0621:0900:4704:1304:3205:2608:22
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3115:0622:1001:4705:1305:3206:2609:22
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3116:0723:1002:4706:1306:3207:2610:22
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3217:0700:1003:4807:1307:3208:2611:22
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3218:0701:1004:4808:1308:3209:2612:22
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3319:0802:1005:4809:1309:3210:2513:23
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3320:0803:1106:4810:1310:3211:2514:23
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3421:0904:1107:4811:1211:3212:2515:23
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3522:0905:1108:4912:1212:3213:2516:23
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3523:1006:1109:4913:1213:3114:2417:24
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3600:1007:1110:4914:1214:3115:2418:24
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3701:1108:1111:4915:1215:3116:2419:24
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3702:1109:1112:4916:1116:3117:2320:24
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3803:1210:1213:4917:1117:3018:2321:25
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3904:1211:1214:5018:1118:3019:2222:25
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4005:1312:1215:5019:1019:3020:2223:25
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4006:1313:1216:5020:1020:2921:2100:25
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4107:1414:1217:5021:1021:2922:2101:25
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4208:1515:1218:5022:0922:2823:2002:26
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4309:1516:1219:5023:0923:2800:2003:26
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4410:1617:1220:5000:0800:2701:1904:26
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4411:1618:1221:5001:0801:2702:1805:26
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4512:1719:1222:5102:0702:2603:1806:26