اوقات شرعی به افق سادات
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی سادات

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سادات

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سادات
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3606:0713:0216:4119:5820:1721:0800:17
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3507:0714:0317:4120:5921:1822:0901:17
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3408:0615:0318:4121:5922:1823:1002:17
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3409:0616:0319:4123:0023:1900:1103:17
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3310:0517:0320:4100:0000:2001:1204:17
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3211:0518:0321:4101:0101:2002:1205:17
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3212:0519:0322:4102:0202:2103:1306:17
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3113:0420:0323:4103:0203:2104:1407:17
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3114:0421:0300:4104:0304:2205:1408:17
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3015:0422:0301:4105:0305:2306:1509:17
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3016:0423:0402:4106:0406:2307:1610:17
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2917:0300:0403:4207:0407:2408:1711:17
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2918:0301:0404:4208:0508:2409:1712:17
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2819:0302:0405:4209:0509:2510:1813:17
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2820:0303:0406:4210:0610:2511:1814:17
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2821:0304:0407:4211:0611:2612:1915:17
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2822:0205:0508:4212:0712:2613:2016:17
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2723:0206:0509:4213:0713:2714:2017:17
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2700:0207:0510:4314:0814:2715:2118:17
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2701:0208:0511:4315:0815:2816:2119:18
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2702:0209:0512:4316:0916:2817:2220:18
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2703:0210:0613:4317:0917:2918:2221:18
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2704:0211:0614:4318:0918:2919:2322:18
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2705:0212:0615:4419:1019:2920:2323:18
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2606:0213:0616:4420:1020:3021:2300:18
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2707:0214:0617:4421:1121:3022:2401:19
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2708:0315:0718:4422:1122:3023:2402:19
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2709:0316:0719:4423:1123:3100:2503:19
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2710:0317:0720:4500:1100:3101:2504:19
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2711:0318:0721:4501:1201:3102:2505:19
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2712:0319:0822:4502:1202:3103:2506:19