اوقات شرعی به افق دیشموک
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی دیشموک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دیشموک

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دیشموک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3606:0913:0516:4420:0220:2121:1300:19
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3507:0814:0517:4421:0221:2122:1401:19
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3508:0815:0518:4422:0322:2223:1402:19
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3409:0716:0519:4423:0423:2300:1503:19
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3310:0717:0520:4500:0400:2301:1604:19
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3311:0618:0621:4501:0501:2402:1705:19
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3212:0619:0622:4502:0502:2503:1706:19
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3213:0620:0623:4503:0603:2504:1807:19
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3114:0521:0600:4504:0704:2605:1908:19
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3115:0522:0601:4505:0705:2706:2009:19
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3016:0523:0602:4506:0806:2707:2010:19
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3017:0500:0603:4507:0807:2808:2111:19
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2918:0401:0604:4508:0908:2809:2212:19
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2919:0402:0705:4609:0909:2910:2213:19
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2820:0403:0706:4610:1010:2911:2314:19
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2821:0404:0707:4611:1011:3012:2415:19
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2822:0405:0708:4612:1112:3013:2416:19
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2823:0406:0709:4613:1113:3114:2517:19
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2700:0407:0810:4614:1214:3115:2518:20
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2701:0408:0811:4715:1215:3216:2619:20
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2702:0409:0812:4716:1316:3217:2620:20
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2703:0410:0813:4717:1317:3318:2721:20
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2704:0411:0814:4718:1318:3319:2722:20
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2705:0412:0915:4719:1419:3320:2823:20
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2706:0413:0916:4820:1420:3421:2800:20
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2707:0414:0917:4821:1421:3422:2801:21
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2708:0415:0918:4822:1522:3423:2902:21
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2709:0416:0919:4823:1523:3500:2903:21
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2710:0417:1020:4800:1500:3501:2904:21
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2711:0418:1021:4901:1501:3502:3005:21
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2812:0519:1022:4902:1602:3503:3006:22