اوقات شرعی به افق دیشموک
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی دیشموک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دیشموک

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دیشموک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3606:0913:0516:4420:0220:2121:1300:19
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3607:0814:0517:4421:0221:2122:1301:19
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3508:0815:0518:4422:0322:2223:1402:19
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3409:0716:0519:4423:0323:2300:1503:19
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3310:0717:0520:4500:0400:2301:1604:19
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3311:0718:0521:4501:0501:2402:1705:19
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3212:0619:0622:4502:0502:2503:1706:19
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3213:0620:0623:4503:0603:2504:1807:19
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3114:0521:0600:4504:0604:2605:1908:19
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3115:0522:0601:4505:0705:2606:1909:19
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3016:0523:0602:4506:0806:2707:2010:19
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3017:0500:0603:4507:0807:2808:2111:19
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2918:0401:0604:4508:0908:2809:2212:19
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2919:0402:0705:4609:0909:2910:2213:19
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2920:0403:0706:4610:1010:2911:2314:19
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2821:0404:0707:4611:1011:3012:2315:19
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2822:0405:0708:4612:1112:3013:2416:19
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2823:0406:0709:4613:1113:3114:2517:19
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2700:0407:0810:4614:1214:3115:2518:20
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2701:0408:0811:4715:1215:3216:2619:20
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2702:0409:0812:4716:1216:3217:2620:20
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2703:0410:0813:4717:1317:3318:2721:20
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2704:0411:0814:4718:1318:3319:2722:20
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2705:0412:0915:4719:1419:3320:2723:20
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2706:0413:0916:4720:1420:3421:2800:20
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2707:0414:0917:4821:1421:3422:2801:21
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2708:0415:0918:4822:1522:3423:2902:21
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2709:0416:0919:4823:1523:3500:2903:21
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2710:0417:1020:4800:1500:3501:2904:21
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2711:0418:1021:4801:1501:3502:2905:21
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2712:0519:1022:4902:1602:3503:3006:22