اوقات شرعی به افق میمند(یاسوج)
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی میمند(یاسوج)

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق میمند(یاسوج)

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی خرداد ماه به افق میمند(یاسوج)
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3306:0613:0216:4119:5820:1721:0900:16
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3307:0514:0217:4120:5821:1822:0901:16
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3208:0515:0218:4121:5922:1823:1002:16
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3109:0416:0219:4123:0023:1900:1103:15
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3110:0417:0220:4100:0000:1901:1204:15
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3011:0318:0221:4101:0101:2002:1305:15
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2912:0319:0222:4102:0202:2103:1306:15
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2913:0320:0223:4103:0203:2104:1407:15
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2814:0221:0200:4104:0304:2205:1508:15
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2815:0222:0301:4105:0305:2306:1509:16
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2716:0223:0302:4106:0406:2307:1610:16
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2717:0200:0303:4107:0407:2408:1711:16
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2618:0101:0304:4208:0508:2409:1812:16
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2619:0102:0305:4209:0509:2510:1813:16
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2620:0103:0306:4210:0610:2511:1914:16
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2521:0104:0407:4211:0611:2612:1915:16
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2522:0105:0408:4212:0712:2613:2016:16
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2523:0106:0409:4213:0713:2714:2117:16
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2500:0107:0410:4314:0814:2715:2118:16
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2401:0008:0411:4315:0815:2816:2219:16
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2402:0009:0412:4316:0916:2817:2220:16
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2403:0010:0513:4317:0917:2918:2321:17
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2404:0011:0514:4318:0918:2919:2322:17
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2405:0112:0515:4319:1019:2920:2323:17
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2406:0113:0516:4420:1020:3021:2400:17
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2407:0114:0617:4421:1021:3022:2401:17
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2408:0115:0618:4422:1122:3023:2502:17
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2409:0116:0619:4423:1123:3100:2503:18
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2410:0117:0620:4400:1100:3101:2504:18
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2511:0118:0621:4501:1201:3102:2505:18
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2512:0119:0722:4502:1202:3203:2606:18