اوقات شرعی به افق سی سخت
امروز : دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی سی سخت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سی سخت

سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی تیر ماه به افق سی سخت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2506:0213:0616:4420:1120:3021:2400:18
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2607:0214:0617:4421:1121:3022:2401:18
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2608:0215:0718:4422:1122:3123:2402:18
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2609:0216:0719:4423:1123:3100:2403:19
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2710:0317:0720:4500:1100:3101:2504:19
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2711:0318:0721:4501:1101:3102:2505:19
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2712:0319:0722:4502:1102:3103:2506:19
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2813:0420:0823:4503:1103:3104:2507:20
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2814:0421:0800:4504:1104:3105:2508:20
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2915:0422:0801:4605:1105:3106:2509:20
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2916:0523:0802:4606:1106:3107:2410:20
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3017:0500:0803:4607:1107:3108:2411:21
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3018:0601:0904:4608:1108:3109:2412:21
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3119:0602:0905:4609:1109:3110:2413:21
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3120:0703:0906:4710:1110:3111:2414:21
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3221:0704:0907:4711:1111:3012:2315:21
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3322:0705:0908:4712:1112:3013:2316:22
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3323:0806:0909:4713:1113:3014:2317:22
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3400:0807:0910:4714:1014:3015:2318:22
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3501:0908:1011:4815:1015:2916:2219:22
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3502:0909:1012:4816:1016:2917:2220:23
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3603:1010:1013:4817:1017:2918:2121:23
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3704:1111:1014:4818:0918:2819:2122:23
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3805:1112:1015:4819:0919:2820:2023:23
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3806:1213:1016:4820:0920:2821:2000:23
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3907:1214:1017:4821:0821:2722:1901:24
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4008:1315:1018:4922:0822:2723:1902:24
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4109:1316:1019:4923:0723:2600:1803:24
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4210:1417:1120:4900:0700:2601:1704:24
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4211:1518:1121:4901:0601:2502:1705:24
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4312:1519:1122:4902:0602:2503:1606:25