اوقات شرعی به افق پاتاوه
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی پاتاوه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق پاتاوه

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی خرداد ماه به افق پاتاوه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3406:0613:0216:4019:5820:1721:0800:16
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3307:0614:0217:4020:5821:1722:0901:16
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3308:0515:0218:4021:5922:1823:1002:16
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3209:0516:0219:4022:5923:1800:1003:16
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3110:0417:0220:4000:0000:1901:1104:16
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3111:0418:0221:4101:0101:2002:1205:16
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3012:0419:0222:4102:0102:2003:1306:16
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3013:0320:0223:4103:0203:2104:1407:16
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2914:0321:0200:4104:0204:2205:1408:16
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2915:0322:0301:4105:0305:2206:1509:16
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2816:0223:0302:4106:0306:2307:1610:16
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2817:0200:0303:4107:0407:2308:1611:16
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2718:0201:0304:4108:0508:2409:1712:16
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2719:0202:0305:4109:0509:2410:1813:16
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2720:0103:0306:4210:0610:2511:1814:16
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2621:0104:0407:4211:0611:2612:1915:16
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2622:0105:0408:4212:0712:2613:1916:16
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2623:0106:0409:4213:0713:2714:2017:16
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2600:0107:0410:4214:0714:2715:2118:16
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2501:0108:0411:4215:0815:2716:2119:17
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2502:0109:0512:4316:0816:2817:2220:17
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2503:0110:0513:4317:0917:2818:2221:17
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2504:0111:0514:4318:0918:2919:2222:17
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2505:0112:0515:4319:0919:2920:2323:17
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2506:0113:0516:4320:1020:2921:2300:17
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2507:0114:0617:4321:1021:3022:2401:18
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2508:0115:0618:4422:1022:3023:2402:18
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2509:0116:0619:4423:1123:3000:2403:18
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2510:0217:0620:4400:1100:3101:2504:18
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2511:0218:0621:4401:1101:3102:2505:18
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2612:0219:0722:4502:1102:3103:2506:19