اوقات شرعی به افق پاتاوه
امروز : سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی پاتاوه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق پاتاوه

چهارشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی خرداد ماه به افق پاتاوه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3406:0613:0216:4019:5820:1721:0800:16
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3307:0514:0217:4020:5821:1722:0901:16
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3308:0515:0218:4021:5922:1823:1002:16
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3209:0516:0219:4023:0023:1900:1103:16
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3110:0417:0220:4000:0000:1901:1104:16
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3111:0418:0221:4101:0101:2002:1205:16
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3012:0319:0222:4102:0102:2103:1306:16
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2913:0320:0223:4103:0203:2104:1407:16
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2914:0321:0300:4104:0204:2205:1408:16
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2815:0322:0301:4105:0305:2206:1509:16
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2816:0223:0302:4106:0406:2307:1610:16
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2817:0200:0303:4107:0407:2408:1611:16
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2718:0201:0304:4108:0508:2409:1712:16
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2719:0202:0305:4109:0509:2510:1813:16
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2620:0103:0306:4210:0610:2511:1814:16
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2621:0104:0407:4211:0611:2612:1915:16
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2622:0105:0408:4212:0712:2613:2016:16
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2623:0106:0409:4213:0713:2714:2017:16
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2500:0107:0410:4214:0814:2715:2118:16
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2501:0108:0411:4215:0815:2816:2119:17
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2502:0109:0512:4316:0816:2817:2220:17
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2503:0110:0513:4317:0917:2818:2221:17
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2504:0111:0514:4318:0918:2919:2322:17
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2505:0112:0515:4319:1019:2920:2323:17
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2506:0113:0516:4320:1020:2921:2300:17
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2507:0114:0617:4421:1021:3022:2401:18
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2508:0115:0618:4422:1022:3023:2402:18
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2509:0116:0619:4423:1123:3000:2403:18
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2510:0217:0620:4400:1100:3101:2504:18
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2511:0218:0721:4401:1101:3102:2505:18
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2612:0219:0722:4502:1202:3103:2506:19