اوقات شرعی به افق تمرچین
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی تمرچین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق تمرچین

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی خرداد ماه به افق تمرچین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3506:1813:2617:1620:3520:5621:5400:35
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3407:1714:2618:1721:3621:5722:5501:35
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3308:1615:2719:1722:3722:5823:5602:35
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3209:1616:2720:1723:3823:5900:5703:35
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3110:1517:2721:1700:3800:5901:5804:35
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3011:1518:2722:1701:3902:0002:5905:35
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2912:1419:2723:1702:4003:0104:0006:35
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2913:1420:2700:1803:4104:0205:0007:35
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2814:1321:2701:1804:4105:0206:0108:35
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2715:1322:2702:1805:4206:0307:0209:35
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2716:1323:2803:1806:4307:0408:0310:35
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2617:1200:2804:1907:4308:0409:0411:35
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2518:1201:2805:1908:4409:0510:0512:35
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2519:1202:2806:1909:4410:0611:0513:35
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2420:1103:2807:1910:4511:0612:0614:35
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2421:1104:2808:1911:4612:0713:0715:35
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2322:1105:2909:2012:4613:0814:0816:35
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2323:1106:2910:2013:4714:0815:0817:35
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2300:1107:2911:2014:4715:0916:0918:35
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2201:1108:2912:2015:4816:0917:1019:35
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2202:1109:2913:2116:4817:1018:1020:35
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2203:1010:3014:2117:4918:1019:1121:35
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2204:1011:3015:2118:4919:1120:1122:35
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2205:1012:3016:2119:4920:1121:1223:36
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2106:1113:3017:2120:5021:1122:1200:36
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2107:1114:3018:2221:5022:1223:1301:36
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2108:1115:3119:2222:5123:1200:1302:36
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2109:1116:3120:2223:5100:1201:1303:36
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2210:1117:3121:2200:5101:1302:1404:36
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2211:1118:3122:2301:5102:1303:1405:37
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2212:1119:3123:2302:5203:1304:1406:37