اوقات شرعی به افق یاسوج
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی یاسوج

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق یاسوج

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی خرداد ماه به افق یاسوج
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3406:0513:0016:3819:5520:1421:0600:15
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3307:0514:0017:3820:5621:1522:0701:15
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3208:0415:0018:3821:5722:1623:0702:15
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3209:0416:0119:3822:5723:1600:0803:15
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3110:0417:0120:3823:5800:1701:0904:15
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3011:0318:0121:3800:5901:1802:1005:15
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3012:0319:0122:3901:5902:1803:1006:15
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2913:0220:0123:3903:0003:1904:1107:15
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2914:0221:0100:3904:0004:1905:1208:15
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2815:0222:0101:3905:0105:2006:1309:15
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2816:0223:0102:3906:0106:2107:1310:15
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2717:0100:0203:3907:0207:2108:1411:15
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2718:0101:0204:3908:0208:2209:1512:15
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2719:0102:0205:3909:0309:2210:1513:15
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2620:0103:0206:3910:0310:2311:1614:15
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2621:0104:0207:4011:0411:2312:1615:15
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2622:0105:0208:4012:0412:2413:1716:15
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2623:0006:0309:4013:0513:2414:1817:15
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2500:0007:0310:4014:0514:2515:1818:15
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2501:0008:0311:4015:0615:2516:1919:15
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2502:0009:0312:4016:0616:2617:1920:16
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2503:0010:0313:4117:0717:2618:2021:16
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2504:0011:0414:4118:0718:2619:2022:16
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2505:0012:0415:4119:0719:2720:2023:16
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2506:0013:0416:4120:0820:2721:2100:16
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2507:0114:0417:4121:0821:2822:2101:16
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2508:0115:0418:4222:0822:2823:2102:17
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2509:0116:0519:4223:0923:2800:2203:17
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2510:0117:0520:4200:0900:2801:2204:17
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2511:0118:0521:4201:0901:2902:2205:17
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2512:0119:0522:4202:0902:2903:2306:17