اوقات شرعی به افق مارگون
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی مارگون

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مارگون

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی خرداد ماه به افق مارگون
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3506:0713:0216:4119:5820:1721:0900:16
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3407:0614:0217:4120:5921:1822:1001:16
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3308:0615:0318:4122:0022:1923:1102:16
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3209:0516:0319:4123:0023:1900:1103:16
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3210:0517:0320:4100:0100:2001:1204:16
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3111:0418:0321:4101:0101:2102:1305:16
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3112:0419:0322:4102:0202:2103:1406:16
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3013:0420:0323:4103:0303:2204:1407:16
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3014:0321:0300:4204:0304:2305:1508:16
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2915:0322:0301:4205:0405:2306:1609:16
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2916:0323:0302:4206:0406:2407:1710:16
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2817:0300:0403:4207:0507:2408:1711:17
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2818:0201:0404:4208:0508:2509:1812:17
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2719:0202:0405:4209:0609:2510:1913:17
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2720:0203:0406:4210:0610:2611:1914:17
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2721:0204:0407:4211:0711:2612:2015:17
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2622:0205:0508:4312:0712:2713:2016:17
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2623:0206:0509:4313:0813:2714:2117:17
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2600:0207:0510:4314:0814:2815:2118:17
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2601:0208:0511:4315:0915:2816:2219:17
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2602:0209:0512:4316:0916:2917:2220:17
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2603:0210:0613:4417:1017:2918:2321:18
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2604:0211:0614:4418:1018:3019:2322:18
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2505:0212:0615:4419:1019:3020:2423:18
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2506:0213:0616:4420:1120:3021:2400:18
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2607:0214:0617:4421:1121:3122:2501:18
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2608:0215:0718:4422:1122:3123:2502:18
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2609:0216:0719:4523:1223:3100:2503:19
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2610:0217:0720:4500:1200:3101:2504:19
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2611:0218:0721:4501:1201:3202:2605:19
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2612:0319:0722:4502:1202:3203:2606:19