اوقات شرعی به افق شیرازی سفلی
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی شیرازی سفلی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شیرازی سفلی

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی خرداد ماه به افق شیرازی سفلی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3706:1413:1717:0220:2020:4021:3500:29
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3607:1414:1718:0221:2121:4122:3501:28
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3508:1315:1719:0222:2122:4123:3602:28
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3509:1316:1720:0323:2223:4200:3703:28
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3410:1217:1721:0300:2300:4301:3804:28
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3311:1218:1822:0301:2301:4402:3905:28
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3212:1119:1823:0302:2402:4403:4006:28
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3213:1120:1800:0303:2503:4504:4107:28
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3114:1121:1801:0304:2504:4605:4108:28
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3015:1022:1802:0305:2605:4606:4209:28
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3016:1023:1803:0406:2706:4707:4310:28
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2917:1000:1804:0407:2707:4808:4411:28
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2918:0901:1905:0408:2808:4809:4512:28
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2819:0902:1906:0409:2809:4910:4513:28
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2820:0903:1907:0410:2910:4911:4614:28
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2821:0904:1908:0511:2911:5012:4715:28
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2722:0905:1909:0512:3012:5013:4716:29
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2723:0906:1910:0513:3013:5114:4817:29
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2700:0807:2011:0514:3114:5115:4818:29
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2601:0808:2012:0515:3115:5216:4919:29
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2602:0809:2013:0616:3216:5217:5020:29
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2603:0810:2014:0617:3217:5318:5021:29
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2604:0811:2015:0618:3318:5319:5122:29
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2605:0812:2116:0619:3319:5420:5123:29
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2606:0813:2117:0620:3320:5421:5100:30
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2607:0814:2118:0721:3421:5422:5201:30
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2608:0815:2119:0722:3422:5523:5202:30
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2609:0916:2220:0723:3423:5500:5303:30
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2610:0917:2221:0700:3500:5501:5304:30
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2611:0918:2222:0701:3501:5602:5305:30
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2612:0919:2223:0802:3502:5603:5306:31