اوقات شرعی به افق شیرازی سفلی
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی شیرازی سفلی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شیرازی سفلی

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی خرداد ماه به افق شیرازی سفلی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3706:1413:1717:0220:2020:4021:3500:29
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3607:1414:1718:0221:2121:4122:3601:28
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3508:1315:1719:0222:2222:4223:3702:28
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3409:1316:1720:0323:2223:4200:3703:28
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3410:1217:1721:0300:2300:4301:3804:28
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3311:1218:1822:0301:2401:4402:3905:28
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3212:1119:1823:0302:2402:4403:4006:28
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3213:1120:1800:0303:2503:4504:4107:28
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3114:1121:1801:0304:2604:4605:4208:28
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3015:1022:1802:0405:2605:4606:4209:28
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3016:1023:1803:0406:2706:4707:4310:28
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2917:1000:1804:0407:2707:4808:4411:28
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2918:0901:1905:0408:2808:4809:4512:28
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2819:0902:1906:0409:2909:4910:4513:28
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2820:0903:1907:0410:2910:4911:4614:28
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2721:0904:1908:0511:3011:5012:4715:29
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2722:0905:1909:0512:3012:5113:4716:29
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2723:0806:1910:0513:3113:5114:4817:29
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2600:0807:2011:0514:3114:5215:4918:29
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2601:0808:2012:0515:3215:5216:4919:29
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2602:0809:2013:0616:3216:5317:5020:29
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2603:0810:2014:0617:3217:5318:5021:29
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2604:0811:2015:0618:3318:5319:5122:29
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2605:0812:2116:0619:3319:5420:5123:29
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2606:0813:2117:0620:3420:5421:5200:30
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2607:0814:2118:0721:3421:5522:5201:30
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2608:0815:2119:0722:3422:5523:5202:30
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2609:0916:2220:0723:3523:5500:5303:30
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2610:0917:2221:0700:3500:5501:5304:30
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2611:0918:2222:0801:3501:5602:5305:31
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2612:0919:2223:0802:3502:5603:5306:31