اوقات شرعی به افق گورسفید
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی گورسفید

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گورسفید

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی خرداد ماه به افق گورسفید
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4306:2013:2317:0820:2620:4621:4100:35
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4207:2014:2318:0921:2721:4722:4201:35
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:4108:1915:2319:0922:2822:4823:4302:35
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:4009:1916:2420:0923:2823:4800:4403:34
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:4010:1817:2421:0900:2900:4901:4504:34
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3911:1818:2422:0901:3001:5002:4505:34
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3812:1719:2423:0902:3002:5103:4606:34
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3813:1720:2400:0903:3103:5104:4707:34
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3714:1721:2401:1004:3204:5205:4808:34
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3615:1622:2402:1005:3205:5306:4909:34
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3616:1623:2403:1006:3306:5307:4910:34
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3517:1600:2504:1007:3407:5408:5011:34
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3518:1501:2505:1008:3408:5509:5112:34
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3419:1502:2506:1109:3509:5510:5213:34
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3420:1503:2507:1110:3510:5611:5214:35
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3321:1504:2508:1111:3611:5612:5315:35
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3322:1505:2509:1112:3612:5713:5416:35
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3323:1406:2610:1113:3713:5714:5417:35
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3200:1407:2611:1114:3714:5815:5518:35
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3201:1408:2612:1215:3815:5816:5519:35
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3202:1409:2613:1216:3816:5917:5620:35
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3203:1410:2614:1217:3917:5918:5721:35
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3204:1411:2715:1218:3919:0019:5722:35
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3205:1412:2716:1319:3920:0020:5723:35
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3106:1413:2717:1320:4021:0021:5800:36
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3107:1414:2718:1321:4022:0122:5801:36
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3108:1415:2719:1322:4123:0123:5902:36
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3209:1516:2820:1323:4100:0100:5903:36
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3210:1517:2821:1400:4101:0201:5904:36
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3211:1518:2822:1401:4102:0203:0005:37
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3212:1519:2823:1402:4203:0204:0006:37