اوقات شرعی به افق سرمست گوار
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی سرمست گوار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سرمست گوار

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سرمست گوار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4206:1913:2117:0620:2420:4421:3800:33
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4107:1814:2118:0621:2521:4522:3901:33
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:4008:1815:2119:0622:2522:4523:4002:33
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3909:1716:2220:0723:2623:4600:4103:33
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3810:1717:2221:0700:2700:4701:4204:33
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3811:1618:2222:0701:2801:4802:4305:33
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3712:1619:2223:0702:2802:4803:4406:33
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3613:1620:2200:0703:2903:4904:4507:33
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3614:1521:2201:0704:2904:5005:4508:33
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3515:1522:2202:0705:3005:5006:4609:33
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3516:1423:2203:0806:3106:5107:4710:33
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3417:1400:2304:0807:3107:5208:4811:33
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3318:1401:2305:0808:3208:5209:4812:33
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3319:1402:2306:0809:3209:5310:4913:33
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3320:1303:2307:0810:3310:5311:5014:33
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3221:1304:2308:0911:3311:5412:5015:33
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3222:1305:2309:0912:3412:5413:5116:33
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3223:1306:2410:0913:3413:5514:5217:33
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3100:1307:2411:0914:3514:5515:5218:33
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3101:1308:2412:0915:3515:5616:5319:33
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3102:1309:2413:1016:3616:5617:5320:33
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3103:1310:2414:1017:3617:5718:5421:34
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3104:1311:2515:1018:3718:5719:5422:34
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3105:1312:2516:1019:3719:5820:5523:34
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3106:1313:2517:1020:3720:5821:5500:34
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3007:1314:2518:1121:3821:5822:5601:34
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3108:1315:2619:1122:3822:5923:5602:34
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3109:1316:2620:1123:3823:5900:5603:34
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3110:1317:2621:1100:3900:5901:5704:35
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3111:1318:2622:1101:3901:5902:5705:35
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3112:1419:2623:1202:3903:0003:5706:35