اوقات شرعی به افق سرمست گوار
امروز : جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

امروز
۳ فروردین ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح06:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع07:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:50
اوقات شرعی سرمست گوار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سرمست گوار

شنبه
۴ فروردین ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح06:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع07:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:50
یکشنبه
۵ فروردین ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح06:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع07:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:50
دوشنبه
۶ فروردین ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع07:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:49
سه شنبه
۷ فروردین ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع07:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:49
چهارشنبه
۸ فروردین ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع07:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:49
پنجشنبه
۹ فروردین ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع07:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:48
اوقات شرعی فروردین ماه به افق سرمست گوار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/1/1چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷05:0506:2712:3215:5918:3718:5519:4123:51
1397/1/2پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷05:0406:2612:3216:0018:3818:5519:4223:51
1397/1/3جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷06:0307:2513:3117:0019:3819:5620:4200:50
1397/1/4شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷07:0108:2314:3118:0020:3920:5721:4301:50
1397/1/5یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷08:0009:2215:3119:0021:4021:5822:4402:50
1397/1/6دوشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷08:5810:2116:3020:0122:4122:5823:4503:49
1397/1/7سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷09:5711:1917:3021:0123:4123:5900:4604:49
1397/1/8چهارشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷10:5512:1818:3022:0100:4201:0001:4705:49
1397/1/9پنجشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۷11:5413:1719:2923:0101:4302:0102:4706:48
1397/1/10جمعه ۱۰ فروردین ۱۳۹۷12:5214:1520:2900:0102:4403:0103:4807:48
1397/1/11شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۷13:5115:1421:2901:0203:4404:0204:4908:48
1397/1/12یکشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۷14:4916:1222:2902:0204:4505:0305:5009:47
1397/1/13دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۷15:4817:1123:2803:0205:4606:0406:5110:47
1397/1/14سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷16:4618:1000:2804:0206:4707:0507:5211:46
1397/1/15چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷17:4519:0801:2805:0207:4708:0508:5312:46
1397/1/16پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷18:4320:0702:2706:0208:4809:0609:5313:46
1397/1/17جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷19:4221:0603:2707:0209:4910:0710:5414:45
1397/1/18شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷20:4022:0404:2708:0310:5011:0811:5515:45
1397/1/19یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷21:3923:0305:2709:0311:5012:0912:5616:45
1397/1/20دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷22:3700:0206:2610:0312:5113:0913:5717:44
1397/1/21سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷23:3601:0107:2611:0313:5214:1014:5818:44
1397/1/22چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷00:3401:5908:2612:0314:5315:1115:5919:43
1397/1/23پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷01:3302:5809:2513:0315:5416:1217:0020:43
1397/1/24جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷02:3103:5710:2514:0316:5417:1218:0121:43
1397/1/25شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷03:3004:5511:2515:0317:5518:1319:0222:42
1397/1/26یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷04:2805:5412:2516:0318:5619:1420:0223:42
1397/1/27دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷05:2706:5313:2417:0319:5720:1521:0300:42
1397/1/28سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷06:2507:5214:2418:0320:5721:1622:0401:41
1397/1/29چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷07:2408:5015:2419:0421:5822:1623:0502:41
1397/1/30پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷08:2209:4916:2420:0422:5923:1700:0603:41
1397/1/31جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷09:2110:4817:2421:0400:0000:1801:0704:40